Ladislav má široké medzinárodné skúsenosti ako konzultant a projektový manažér v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Pracoval v 10 štátoch Európy a Ázie pre rôzne nadnárodné spoločnosti. Jeho špecializáciou je formulácia obchodnej stratégie a predaj v komplexnom prostredí. Venuje sa tiež oblasti riešenia problémov a získavania potrebných zručností v komplexnom organizačnom prostredí, leadershipu a rozvoju komunikačných zručností potrebných pri ťažkých rozhovoroch a pri práci s problémovými ľuďmi, ako aj sebapoznaniu, osobnému rozvoju a koučingu ľudí pôsobiacich v náročných pozíciách.