Marián je kouč, mentor koučov, tréner a konzultant, autor a partner spoločnosti ADDA Consultants. Je spoluautorom viacerých programov na rozvoj manažmentu a autorom niekoľkých publikácií v oblasti rozvoja ľudí. Koučuje manažérov všetkých úrovní s cieľom zvýšiť ich kapacitu zvládať náročné situácie, posilniť odolnosť voči stresu a efektívne pracovať s emóciami – vlastnými aj s emóciami tímu.

V koučovaní využíva prístup zameraný na riešenia, využíva poznatky zo psychológie a pomáha klientom posunúť sa na ďalšiu úroveň v ich raste.