Mindful Leadership

Naše programy účinne podporia lídrov v zvládaní náročných situácií, robení vyvážených rozhodnutí v neistých a nejednoznačných situáciách a vedomom budovaní emocionálne bezpečného prostredia v tíme.

Organizácie, ktoré chcú budovať kultúru „ľudia na prvom mieste“ musia začať u manažérov a podporiť ich na ceste k vedomému líderstvu. To sa prejavuje schopnosťou konštruktívne reagovať, aj keď zažívame nepohodu, posilňovať v ľuďoch angažovanosť a dávať im zážitok zmyslu a radosti z práce.

Prostredie, v ktorom sa komunikuje otvorene a s rešpektom, darí sa inováciám a tímová práca prináša synergiu.

Jedno- alebo dvojdňové workshopy:

Emócie a leadership „na diaľku“

Workshop rozvíja spôsobilosť porozumieť vlastným emóciám aj emóciám iných a  toto porozumenie účinne využívať pri „vzdialenom“ vedení ľudí a zvládaní emocionálne náročných situácií v online prostredí.

Mindfulness - vnútorná navigácia lídrov

Program zameraný na objavenie mindfulness a integráciu vedomého prístupu do každodenných manažérskych situácií. Manažéri získajú širší uhol pohľadu na problémy a objavia možnosť vystúpiť z tých „vychodených koľají“, ktoré im nefungujú. Otvorí sa im priestor k slobodnejšiemu navigovaniu svojich reakcií a emócií.

Ako viesť ľudí aby nevyhoreli, ale žiarili

Emócie nás môžu pohltiť, narušiť naše vzťahy a obmedziť potenciál, ale môžu byť aj darom, ktorý nám dáva energiu, aby sme dosiahli to, čo je pre nás dôležité. Program prináša nové poznatky a techniky, ktoré umožnia lepšie porozumieť vlastným emóciám a navigovať ich energiu k dosahovaniu zmysluplných cieľov a nadobudnutiu vnútornej spokojnosti.

Rozvojové programy

Rozvoj emočnej agility lídrov

2 dňový workshop podporený 3  koučovacími stretnutiami. Súčasťou je aj uznávaný diagnostický nástroj Lumina Emotion, pomocou ktorého získajú manažéri hlbšie porozumenie tým stránkam osobnosti, ktoré zásadne ovplyvňujú ich emocionálne prežívanie a prejavy. Pomôžeme im navrhnúť konkrétne kroky, ktoré im umožnia manažovať emócie a využiť ich silu pri rozvoji spolupráce, rešpektujúcej komunikácie  a dôvery v tíme a organizácii.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.