Vnútorné zdroje

Počas náročných období však ľudia pod vplyvom množstva úloh a neistoty strácajú schopnosť mobilizovať tieto zdroje, čo z dlhodobého hľadiska ovplyvňuje ich mentálne aj fyzické zdravie.

Naše programy pomáhajú ľuďom znovu objaviť a rozvíjať svoje vnútorné zdroje a zvýšiť tak svoju odolnosť voči stresu a záťaži, a tiež schopnosť pracovať s náročnými emóciami, či myšlienkami. Pomáhajú tak objaviť slobodu v reagovaní na záťažové situácie, udržiavať psychickú pohodu a pocit spokojnosti v práci aj v živote.

Cielené 3 hod alebo jednodňové workshopy

Budovanie adaptívnej reziliencie - Ako sa postarať o seba

Workshop napomáha stabilite a harmonizácii fungovania osobnosti. Zameriava sa na zosúladenie hodnôt, cieľov a každodenných aktivít. Účastníci v ňom získajú vhľad do svojho fungovania a objavia účinné zdroje a techniky pre dlhodobú starostlivosť o seba.

Mindfulness – zvládanie ťažkostí

Workshop zameraný na objavenie mindfulness a prácu s ťažkosťami a neistotou dnešnej doby. Workshop sa dotýka reálnych problémov účastníkov a obsahuje praktické ukážky techník, ktoré si účastníci môžu odniesť do života.

Rozvoj emocionálnej agility - Ako dostať emócie na svoju stranu

Emócie nás môžu pohltiť, narušiť naše vzťahy a obmedziť potenciál, ale môžu byť aj darom, ktorý nám dáva energiu, aby sme dosiahli to, čo je pre nás dôležité. Program prináša nové poznatky a techniky, ktoré umožnia lepšie porozumieť vlastným emóciám a navigovať ich energiu k dosahovaniu zmysluplných cieľov a nadobudnutiu vnútornej spokojnosti.

Práca so stresom a prevencia vyhorenia

Stres je prirodzenou súčasťou našich životov a má svoj prínos pre našu výkonnosť a obranyschopnosť. Ako nám pomáha akútny stres a kedy sa stáva  chronickým a začína nás ničiť? Účastníci sa dozvedia ako rozpoznať a adresovať jednotlivé fázy syndrómu vyhorenia ako u seba tak aj u iných v blízkom okolí. Praktické techniky a cvičenia im prinesú hlbší vhľad a nové zručnosti v oblasti zvládania záťaže.

Rozvojové programy

MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction

známy 8-týždňový program Jon Kabat-Zinna. Je to klinicky overená metóda, ktorá dokázateľne znižuje stresové reakcie, posilňuje mentálne zdravie a zlepšuje kognitívne schopnosti (pozornosť, pamäť, rozhodovanie).  Program obsahuje osem 2,5-hodinových stretnutí raz týždenne,  celodenné stretnutie a aktivity na doma.  Je vhodný pre ľudí, ktorí chcú zažiť zmenu pri zvládaní stresu, emócií alebo náročných myšlienok a benefity mindfulness tak preniesť do reálneho života.

Lektori workshopov

Všetky programy sú vedené skúsenými medzinárodne certifikovanými trénermi a koučmi, ktorí sa na dané témy špecializujú a vytvárajú autorské scenáre programov adaptované na aktuálne potreby našich manažérov.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.