Analýza potenciálu

Nespoliehajme sa len na pocity a dojmy. Podporme svoje rozhodovanie dátami získanými spoľahlivými nástrojmi analýzy potenciálu ľudí.

Identifikácia talentov ľudí umožňuje spoločnostiam odhaliť schopnosti zamestnancov, ktoré mohli byť predtým neznáme. Aj keď má niekto na svojej pozícii skvelé výsledky, jeho zručnosti môžu byť značne nevyužité. Nástroje, ktoré používame, Vám pomôžu spoľahlivo identifikovať potenciál jednotlivcov a tímov a získať tak pevný základ pre rozhodnutia o budúcom smerovaní.

Patríme k zakladateľom kompetenčného prístupu k výberu a rozvoju ľudí na Slovensku. Jedinečné a na dlhoročnom výskume manažérov založené know-how o kompetenciách a metóde AC/DC sme priniesli z USA už pred viac ako 20 rokmi. Odvtedy ho naďalej rozvíjame pri realizácii klasických AC/DC, virtuálnych AC/DC a v projektoch 360° spätnej väzby.

Assessment centrum

Štandardné (prezenčné) Assessment a Development centrum Vám pomôže spoľahlivo a objektívne posúdiť kvality Vašich manažérov a špecialistov.

Virtuálne AC/DC Pinsight

Hybridné pracovné prostredie prináša nové výzvy. Sú na ne Vaši zamestnanci pripravení? Interaktívne virtuálne assessment centrum je unikátnou metódou identifikácie talentov manažérov a obchodníkov.

Diagnostika

Ponúkame vám kvalitné diagnostické nástroje, ktoré sa zameriavajú sa na oblasti individuálnej, tímovej a organizačnej diagnostiky.

360° spätná väzba

Spoznajte náš systém ADDAlyze a získajte spätnú väzbu od ľudí, s ktorými spolupracujete – nadriadeného, podriadených a kolegov.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.