Mindfulness

Počas náročných období ľudia pod vplyvom množstva úloh a neistoty strácajú schopnosť mobilizovať svoje vnútorné zdroje, čo z dlhodobého hľadiska ovplyvňuje ich mentálne aj fyzické zdravie.

Naše mindfulness programy pomáhajú ľuďom znovu objaviť a rozvíjať svoje vnútorné zdroje a zvýšiť tak svoju odolnosť voči stresu a záťaži, a tiež schopnosť pracovať s náročnými emóciami, či myšlienkami. Tiež pomáhajú objaviť slobodu v reagovaní na záťažové situácie, udržiavať psychickú pohodu a pocit spokojnosti v práci aj v živote.

Namieru prispôsobené workshopy alebo ucelený program

MINDFULNESS A ZVLÁDANIE STRESU

Workshop zameraný na objavenie mindfulness, prácu so stresom, ťažkosťami a neistotou dnešnej doby. Workshop sa dotýka reálnych problémov účastníkov a obsahuje praktické ukážky techník, ktoré si účastníci môžu odniesť do života.

MINDFULNESS – ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH MYŠLIENOK A EMÓCIÍ

Na tomto workshope objavíte ako mindfulness techniky pomôžu narábať s náročnými myšlienkami a emóciami..Workshop je interaktívny a veľmi praktický,

MBSR: MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION

Známy 8-týždňový program Jon Kabat-Zinna. Je to klinicky overená metóda, ktorá dokázateľne znižuje stresové reakcie, posilňuje mentálne zdravie a zlepšuje kognitívne schopnosti (pozornosť, pamäť, rozhodovanie).  Program obsahuje osem 2,5-hodinových stretnutí raz týždenne,  celodenné stretnutie a aktivity na doma.  Je vhodný pre ľudí, ktorí chcú zažiť zmenu pri zvládaní stresu, emócií alebo náročných myšlienok a benefity mindfulness tak preniesť do reálneho života.

Lektori workshopov

Všetky programy sú vedené skúsenými medzinárodne certifikovanými trénermi a koučmi, ktorí sa na dané témy špecializujú a vytvárajú autorské scenáre workshopov a programov adaptované na aktuálne potreby zamestnancov.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.