Publikácie

360sv publikacia

360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí

Marián Kubeš, Lubica Šebestová | Vydavateľstvo: Grada, 2008

Kniha prináša manažérom, personalistom a konzultantom ucelený pohľad na problematiku 360-stupňovej spätnej väzby ako efektívneho nástroja rozvoja pracovníkov vo všetkých typoch firiem a iných organizácií. V knihe sa dozviete, čo 360-stupňová spätná väzba je, aké má miesto medzi ostatnými nástrojmi riadenia ľudských zdrojov, ako pripraviť zavedenie spätnej väzby do firmy, ako vytvoriť samotný nástroj a ako následne výsledky využiť pre rozvoj pracovníkov. Autori venujú zvlášť pozornosť kompetenčnému prístupu a efektívnemu prepojeniu kompetencií s 360-stupňovou spätnou väzbou. Zistíte tiež, aké sú úskalia a rizika použitia tohto nástroja a ako im predchádzať. Zrozumiteľný a ľahko čitateľný obsah dopĺňa niekoľko prípadových štúdií úspešného zavedenia 360-stupňovej spätnej väzby v rôznych firmách na Slovensku, v Čechách, Maďarsku či vo Veľkej Británii. Kniha je jedinou publikáciou tohto druhu v Slovenskej a Českej republike.

manazerske kompetencie publikacia

Manažerské kompetence | Způsobilosti výjimečných manažerů

Marián Kubeš , Dagmar Spillerová a Roman Kurnický | Vydavateľstvo: Grada, 2004

Rozvoj manažérskych zručností patrí ku kľúčovým nástrojom riadenia ľudských zdrojov v rámci dosahovania strategických cieľov firmy. Publikácia reaguje na aktuálne potreby firiem hľadať a rozvíjať práve tie zručnosti manažérov, ktoré sú kľúčové a vedú firmu k úspechu. Obsahuje mnoho praktických ukážok, ako rozpoznať kompetencie, ako merať ich úroveň v assessment centrách a ako ich rozvíjať. Autori popisujú niekoľko praktických kompetenčných modelov a ukazujú možnosti, ako ich využiť pri výbere pracovníkov, pri ich rozvoji, hodnotení výkonu a plánovaní kariéry. Táto kniha by nemala chýbať v knižnici žiadneho manažéra, personalistu, trénera či konzultanta.