Resilience / Odolnosť

Odolnosť v práci
(Resilience at Work – R@W)

Reziliencia/Odolnosť sa stala kriticky dôležitou témou. Organizácie hľadajú spôsob, ako podporiť svojich zamestnancov, aby zostali produktívni aj v turbulentných časoch, kedy narastá komplexnosť a tlak.

Odolnosť je však komplexná téma, je dôležité si uvedomiť, že správanie zamestnancov, manažéra a tímu sa navzájom výrazne ovplyvňujú. Objave s nami jedinečný súbor nástrojov Resilience at Work, ktoré toto prepojenie reflektujú a pomôžu Vám cielene posilňovať odolnosť v práci! 

R@W Individual

Meria 7 škál individuálnej odolnosti zamestnanca. Pomôže vám identifikovať, na čo sa zamerať pri budovaní vlastnej odolnosti. Získate spätnú väzbu zameranú na každodenné správanie, ktoré je možné meniť a tipy na konkrétne, praktické činy.

R @ W Te a m

Čo robíme v tíme preto, aby sme spolu zvládali čeliť výzvam a prekážkam? Dotazník Vám pomôže odhaliť tímové procesy, ktoré podporujú alebo naopak brzdia jeho odolnosť. S výsledkami sa pracuje formou tímových workshopov, takže ak hľadáte tému pre zmysluplný teambuilding, práve ste jednu našli.

R@W Leader

Sústredí sa na správanie manažéra, ktoré podporuje odolnosť jednotlivcov a tímu. Nástroj má podobu 180° spätnej väzby, takže získate vhľad do potrieb a očakávaní Vašich podriadených, čo Vám pomôže identifikovať konkrétne kroky pre podporu odolnosti v tíme.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.