O nás

Viac ako dvadsaťročné skúsenosti našich konzultantov z oblasti hodnotenia a rozvoja ľudských zdrojov zúročujeme v spolupráci s každým z našich klientov. Zakladáme si na tom, aby naše riešenia boli jedinečné, inovatívne a spoľahlivé.

Našou snahou je pomôcť Vám identifikovať potenciál Vašich jednotlivcov, tímov, organizácií a byť Vám partnerom pri implementovaní účinných riešení. Veríme, že naša práca má zmysel a naše nadšenie vnášame do každého projektu. Naši klienti si na nás cenia hlavne profesionalitu, odbornosť, flexibilitu a partnerstvo.

História

V roku 2004 zakladajú spoločnosť ADDA Consultants konzultanti Marián Kubeš a Dáša Spillerová s ambíciou byť lídrom na trhu v uplatňovaní kompetenčného prístupu pri identifikovaní a rozvoji potenciálu manažérov. Marián Kubeš sa stáva Managing Director.

Vychádza publikácia Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů, ktorej autormi sú naši konzultanti (2004, M. Kubeš, D. Spillerová a R. Kurnický).

V roku 2005 sme začali ako certifikovaní užívatelia využívať Hoganove dotazníky.

Od roku 2006 sme členmi asociácie európskych poradenských firiem ACE – Assess  – Change – Establish. Rovnako sme vyvinuli náš vlastný online nástroj 360 ° spätná väzba ADDAlyze, ktorý je vytvorený na báze kompetenčného prístupu a rozšírený o posúdenie štýlov vedenia. Naše skúsenosti s kompetenčným prístupom v HR nástrojoch sme publikovali v knihe: 360 -stupňová spätná väzba – účinný nástroj pre rozvoj ľudí (2008, M.Kubeš, Ľ. Šebestová).

Neustále hľadáme spôsoby, ako sa zlepšiť a posunúť hodnotenie a rozvoj kompetencií na ďalšiu úroveň, ktorá reflektuje dynamiku, v ktorej fungujú naši klienti. Spolupracujeme s globálnou spoločnosťou Pinsight, ktorá vyvinula a úspešne používa systém PinsightTM – online hodnotiace centrum na hodnotenie a rozvoj talentov, lídrov a podnikateľov. Stávame sa prvou spoločnosťou v Európe, ktorá je certifikovaná na využívanie inovatívnej online manažérskej simulácie PinsightTM.

V rokoch 2010-2012 naši konzultanti získali medzinárodné certifikácie ICF na úrovni ACC a PCC, úspešne pôsobia na trhu ako kouči a v spolupráci s Petrom Schützom, koučom viedenského ÖTZ-NLP&NLPt, vytvárajú program zameraný na rozvoj koučovacích zručností u manažérov.

V roku 2014 sme odštartovali úspešnú partnerskú spoluprácu so spoločnosťou Lumina Learning a získali sme certifikáciu na aplikovanie inovatívnych nástrojov osobnostnej diagnostiky Lumina Learning v oblasti rozvoja ľudí a tímov.

Koncom roka 2015 odchádza Marián Kubeš z manažmentu ADDA Consultants a Dáša Spillerová sa stáva Managing Partner.

V roku 2020 vytvoril Marián Kubeš, v spolupráci s Danom Newbym, zakladateľom  Schools of Emotion, masterclass pre koučov: Práca s emóciami v koučingu. Dáša získava certifikát pre rozvojovú prácu s diagnostikou Lumina Emotions a certifikát z kurzu Systematic Psychodynamic Team Couching so Sandrou Wilson. Rozširuje svoje kompetencie ako tímový kouč. V tomto roku sa Ľubica Šebestová stáva Managing Partner a do svojho portfólia produktov pridávame Program Wellbeing a Employee Assistance Program.

Po pandémii, v roku 2022, pokračujeme v posilňovaní programov zameraných na rozvoj emočnej zrelosti. V spolupráci s Evou Zavackou pribúda odbornosť a kurzy v oblasti mindfulness a Laco Gabčo obohacuje naše portfólio o  jedinečné know-how v oblasti strategického predaja. Ľubica Šebestová sa stáva Managing Director.

Na prelome rokov 2022 – 2023 získava celý tím ADDA Consultants certifikát pre prácu s psychometrickými nástrojmi zameranými  na  budovanie odolnosti v práci – Working with Resilience.

V roku 2023 sa sťahujeme do nových priestorov na Trnavskú cestu 67, kde máme priestor pre osobnejší kontakt s klientami, ale aj pre tvorivé stretnutia v rámci tímu. Na začiatku roku 2024 náš tím posilňuje skúsený tréner a HR manažér Braňo Andreanský.

Keďže rok 2024 je 20-im rokom, čo naša spoločnosť ADDA Consultants úspešne poskytuje svoje služby v oblasti rozvoja ľudí, tímov a organizácií a členovia tímu sa stále tešia z nových výzviev, chceme upriamiť pozornosť aj na kolegov, ktorí prešli s nami kus spoločnej cesty a obohatili nás odborne aj ľudsky. Ďakujeme Danke Kaločayovej, Marošovi Krajčíkovi, Katke Plančárovej, Petre Gondžúrovej, Zuzane Lazišťanovej, Simone Tatliakovej, Katke Krištofičovej-Prieložnej, Marekovi Csókovi, Simone Socrautosovej a tešíme sa, že si stále vieme vytvoriť priestor pre spoločné stretnutie.