Diagnostika

Diagnostické nástroje overené a využívané organizáciami na celom svete, zamerané na oblasti individuálnej, tímovej a organizačnej diagnostiky

Dobre porozumieť, neostať na povrchu, ponoriť sa hlbšie. To je to, čo umožňuje odhaliť potenciál a podporiť jeho rozvoj efektívne a na všetkých úrovniach organizácie. Ponúkame vám kvalitné diagnostické nástroje, ktoré sú overené a využívané organizáciami na celom svete. Zameriavajú sa na oblasti individuálnej, tímovej a organizačnej diagnostiky. Pravidelne ich u našich klientov využívame samostatne, ale aj ako súčasť komplexných riešení.

Najčastejšie používané nástroje

Lumina Learning (Lumina Spark)

Lumina Learning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny na úrovni jednotlivcov, tímov a celej organizácie.

Hoganove osobnostné dotazníky (HPI, HDS, MVPI)

Špičkové osobnostné dotazníky vyvinuté americkým psychológom Robertom Hoganom pomáhajú firmám i nezávislým konzultantom pri výbere a rozvoji zamestnancov už viac ako 30 rokov.

Golden Profiler of Personality (GPOP)

Napomáha hlbšiemu porozumeniu sebe aj druhým cez porozumenie vlastných osobnostných preferencií, ktoré sa prejavujú vo všetkých oblastiach života.
Vychádza z Jungovej typológie osobnosti a prepája ju s ďalšími empiricky overenými modelmi osobnosti.

Psychodiagnostické nástroje cut-e

Práve pomocou psychodiagnostických nástrojov cut-e vieme našim klientom ponúknuť nielen rôzne osobnostné dotazníky, ale aj širokú škálu výkonových testov zameraných na testovanie schopností kandidátov.

Voice of Customer

Voice of customer (VOC) je nástroj, ktorý zameriava pozornosť a meria kvalitu vzťahu medzi jednotlivými útvarmi organizácie (internými zákazníkmi a ich internými dodávateľmi) v procese pridávania hodnoty. Predstavuje nástroj spätnej väzby, ktorá identifikuje možnosti neustáleho zdokonaľovania procesov, v ktorých vzniká hodnota pre externého zákazníka.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.

Časté otázky k diagnostike

Kedy môžem očakávať výsledky?

Výsledky závisia od typu diagnostiky a spôsob podania spätnej väzby. Zvyčajne sa to však realizuje do jedného týždňa od sprostredkovania psychodiagnostického testovania.

Je potrebná spätná väzba?

Správy v sebe zahŕňajú kvantitatívny aj kvalitatívny popis. Vďaka tomu sú prehľadné a zrozumiteľné. Z našej skúsenosti je však práve spätná väzba vhodným doplnením psychodiagnostického posúdenia. Konzultant dokáže kandidátovi bližšie priblížiť obsah výslednej správy a môže odpovedať na všetky prípadné otázky. Vie účastníkovi správu priblížiť aj formou konkrétnych príkladov z praxe, čím zlepší jej pochopenie a prijatie výsledkov účastníkom. Vhodne odvedená spätná väzba je dobrým začiatkom ďalšieho rozvoja účastníka.