Hoganove osobnostné dotazníky

Špičkové osobnostné dotazníky vyvinuté americkým psychológom Robertom Hoganom pomáhajú firmám i nezávislým konzultantom pri výbere a rozvoji zamestnancov už viac ako 30 rokov.

  • Hoganov osobnostný dotazník (Hogan Personality Inventory)
  • Hoganov rozvojový dotazník (Hogan Development Survey)
  • Inventár motívov, hodnôt a preferencií (Motives, Values, Preferences Inventory)

Vhodné pre diagnostiku

Individuálna

Hoganov osobnostný dotazník (Hogan Personality Inventory)

Spoľahlivo predpovedá úspech v profesionálnom živote bez ohľadu na typ vykonávanej práce. Pomáha organizáciám vyberať tých správnych ľudí a zvyšovať tak výkon, znižovať fluktuáciu, absencie, manažérske zlyhania, ale aj slabý zákaznícky servis. Umožňuje identifikovať súlad pracovníka s pracovnou pozíciou („personality –job fit“).

Hoganov rozvojový dotazník (Hogan Development Survey)

Odhaľuje sklon a typy rizikových vzorcov správania, ktoré sa prejavujú v krízových a záťažových situáciách. Pomáha identifikovať potenciálne bariéry, ktoré môžu komplikovať osobný a kariérny rozvoj a negatívne ovplyvňovať medziľudské vzťahy (napr. znemožňujú efektívnu komunikáciu, vedenie tímu). Tieto aspekty správania možno len ťažko zistiť počas prijímacieho pohovoru. Dotazník je možné použiť aj ako východisko pri rozvoji jednotlivcov a tímov.

Inventár motívov, hodnôt a preferencií (Motives, Values, Preferences Inventory)

Zisťuje kľúčové hodnoty, záujmy, ciele a hnacie sily pracovníkov. Na základe toho možno odvodiť, aká profesia, typ práce a prostredie bude zamestnanca najviac motivovať a uspokojovať. Dá sa tak predpovedať, do akej miery bude pracovníkovi „sedieť“ pozícia, pracovný tím a firemná kultúra („personality – culture fit“) a akú organizačnú kultúru bude v roli lídra vytvárať on sám.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.