Rozvoj lídrov/ Vedomé líderstvo

Naše programy podporia lídrov v zvládaní náročných situácií, robení vyvážených rozhodnutí a budovaní emocionálne bezpečného prostredia v tíme.

Organizácie, ktoré chcú budovať kultúru „ľudia na prvom mieste“, musia začať u manažérov a podporiť ich na ceste k vedomému líderstvu. To sa prejavuje schopnosťou konštruktívne reagovať, aj keď zažívame nepohodu, posilňovať v ľuďoch angažovanosť a dávať im zážitok zmyslu a radosti z práce.

Úlohou lídrov je aj vytvárať prostredie, v ktorom sa komunikuje otvorene a s rešpektom, darí sa inováciám a tímová práca prináša synergiu.

Sebapoznanie

Rozvoj manažérskych zručností

Emócie a Leadership

 • Individuálna odolnosť (reziliencia)
 • 180°hodnotenie odolnosti (reziliencie)
 • 360°spätná väzba
 • Individuálne diagnostické nástroje zamerané na osobnosť a prácu s emóciami
 • Workshopy posilňujúce sebapoznanie
 • The Essence of Leading
 • Ako si vybrať správneho človeka
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • Ako využívať Koučing vo vedení ľudí
 • Autentická a presvedčivá komunikácia
 • Vedenie a motivácia v dynamickom svete
 • Manažérske rozhodovanie a tímové riešenie problémov
 • Riadenie zmeny
 • Vedenie náročných rozhovorov
 • Facilitovanie konfliktov v tíme
 • Rozvoj EQ lídrov
 • Leading for Resilience
 • Budovanie odolnosti a zvládanie stresu
 • Mindfulness a zvládanie stresu, náročných myšlienok a emócií

Nenašli ste tému, ktorú ste hľadali?