Otvorené kurzy

Niektoré témy našich rozvojových programov, ktoré sme realizovali „in company“ rezonovali u účastníkov tak pozitívne, že sme sa rozhodli ich upraviť do dizajnu otvorených kurzov.

To, že sa tu stretávajú účastníci z rôznych  spoločností, prináša viacero výhod. Jednak sa môžu vzájomne poučiť a inšpirovať zo skúseností z iných firemných kultúr či typov biznisu. Súčasne často konštatujú manažéri aj úľavu z toho, že „všetci riešime podobné až identické problémy“. My, tréneri na týchto programoch oceňujeme otvorenú atmosféru, skutočný záujem účastníkov, preskúmať témy a svoje správanie v nich hlbšie.  

Vedenie náročných rozhovorov

Každý z nás má určite skúsenosť s vedením náročného rozhovoru. Je to rozhovor, v ktorom ide o veľa, emócie sú silné a názory rôzne. Nie vždy sme spokojní s tým, ako rozhovor dopadol a tak do ďalšieho ideme s obavou.

Lektor(i):

Dáša Spillerová, PCC

Ľubica Šebestová

Termín:

15.-16. február 2023 (1,5 dňa)

15.február 2023 od 9:00 do 17:00

16.február 2023  od 9:00 do 12:30

Mindfulness, MBSR a zvládanie stresu – workshop zdarma

Zažite ako mindfulness pomáha pri zvládaní stresu alebo napätia a zistite viac o MBSR programe.

Lektor(i):

Eva Zavacká, ACC

Termín:

Utorok 7.3. 2023 od 18.00 do 19.00.

Prihláste sa do pondelka 6.3. 2023

MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction – 8 týždňový kurz

Stres a záťaž zažívame takmer všetci. MBSR je vedecky overená metóda, ako narábať s prežívaním stresu, lepšie zvládať zaťažujúce myšlienky a náročné emócie. Tento program vám tiež umožní intenzívnejšie vnímať príjemné chvíle v živote a pociťovať viac vnútorného pokoja.

Lektor(i):

Eva Zavacká, ACC

Termín:

Utorky od 21.3. do 9.5. 2023, od 18.00 do 20.30

Ako používať koučing pri riadení ľudí

Rýchle zmeny, dynamika v prostredí, nástup nových generácií a potreba dosahovať výkon pri udržaní angažovanosti ľudí neustále zvyšujú nároky na manažérov. Ich rola je v komplexná a vyžaduje schopnosť používať flexibilne rôzne štýly riadenia ľudí.

Lektor(i):

Marián Kubeš, PCC, CMC

Dáša Spillerová, PCC

Eva Zavacká, ACC

Termín:

20. apríl a 27. apríl 2023

The Essence of Leading

„Be the leader you wish you had.“ Simon Sinek
Byť expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je často prvou podmienkou postupu do role manažéra. Je dôležitá, avšak nie postačujúca na to, aby ste sa stali aj výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o ľuďoch, ktorí sú následne nositeľmi výsledkov. Ako však na to, keď človek s „líderstvom“ ešte len začína?

Lektor(i):

Ladislav Gabčo

Dáša Spillerová, PCC

Termín:

1.Modul: 24. apríl 2023

2.Modul: 16. – 17. máj 2023

3.Modul: 31. máj 2023

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.