Otvorené kurzy

Niektoré témy našich rozvojových programov, ktoré sme realizovali „in company“ rezonovali u účastníkov tak pozitívne, že sme sa rozhodli ich upraviť do dizajnu otvorených kurzov.

To, že sa tu stretávajú účastníci z rôznych  spoločností, prináša viacero výhod. Jednak sa môžu vzájomne poučiť a inšpirovať zo skúseností z iných firemných kultúr či typov biznisu. Súčasne často konštatujú manažéri aj úľavu z toho, že „všetci riešime podobné až identické problémy“. My, tréneri na týchto programoch oceňujeme otvorenú atmosféru, skutočný záujem účastníkov, preskúmať témy a svoje správanie v nich hlbšie.  

MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction – 8 týždňový kurz

Stres a záťaž zažívame takmer všetci. MBSR je vedecky overená metóda, ako narábať s prežívaním stresu, lepšie zvládať zaťažujúce myšlienky a náročné emócie. Tento program vám tiež umožní intenzívnejšie vnímať príjemné chvíle v živote a pociťovať viac vnútorného pokoja.

Lektor(i):

Mgr. Eva Zavacká, ACC

Termín:

Utorky  19.3., 24.3., 2.4., 9.4, 16.4., 23.4., 30.4. a 7.5. od  18.00 do 20.30

Odporúčanou súčasťou kurzu je aj deň mindfulness, ktorý sa uskutoční 28.4. od 9.00 do 14.30

Alchýmia HR – budovanie expertízy

Podľa toho ako poznáme mnohých HR-istov, môžeme povedať, že takmer bez výhrad platí, že „obuvníkove deti chodia bosé“. Teda, že HR-isti sa primárne starajú o blaho všetkých a často zabúdajú na seba.

Lektor(i):

Zuzana Šebo Bartová

Mgr. Branislav Andreanský

Termín:

19. – 20. jún 2024

Vedenie náročných rozhovorov

Každý z nás má určite skúsenosť s vedením náročného rozhovoru. Je to rozhovor, v ktorom ide o veľa, emócie sú silné a názory rôzne. Nie vždy sme spokojní s tým, ako rozhovor dopadol a tak do ďalšieho ideme s obavou.

Lektor(i):

PhDr. Dáša Spillerová, PCC

Mgr. Ľubica Šebestová

Termín:

jeseň 2024 (dĺžka trvania – 1,5 dňa)

Ako používať koučing pri riadení ľudí

Rýchle zmeny, dynamika v prostredí, nástup nových generácií a potreba dosahovať výkon pri udržaní angažovanosti ľudí neustále zvyšujú nároky na manažérov. Ich rola je v komplexná a vyžaduje schopnosť používať flexibilne rôzne štýly riadenia ľudí.

Lektor(i):

Mgr. Eva Zavacká, ACC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC (ICF)

PhDr. Dáša Spillerová, PCC

Termín:

2024 (dĺžka trvania – 2 dni)

The Essence of Leading

„Be the leader you wish you had.“ Simon Sinek
Byť expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je často prvou podmienkou postupu do role manažéra. Je dôležitá, avšak nie postačujúca na to, aby ste sa stali aj výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o ľuďoch, ktorí sú následne nositeľmi výsledkov. Ako však na to, keď človek s „líderstvom“ ešte len začína?

Lektor(i):

Ladislav Gabčo

PhDr. Dáša Spillerová, PCC

Termín:

2024

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.