Otvorené kurzy

Niektoré témy našich rozvojových programov, ktoré sme realizovali „in company“ rezonovali u účastníkov tak pozitívne, že sme sa rozhodli ich upraviť do dizajnu otvorených kurzov.

To, že sa tu stretávajú účastníci z rôznych  spoločností, prináša viacero výhod. Jednak sa môžu vzájomne poučiť a inšpirovať zo skúseností z iných firemných kultúr či typov biznisu. Súčasne často konštatujú manažéri aj úľavu z toho, že „všetci riešime podobné až identické problémy“. My, tréneri na týchto programoch oceňujeme otvorenú atmosféru, skutočný záujem účastníkov, preskúmať témy a svoje správanie v nich hlbšie.  

MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction – 8 týždňový kurz

Stres a záťaž zažívame takmer všetci. MBSR je vedecky overená metóda, ako narábať s prežívaním stresu, lepšie zvládať zaťažujúce myšlienky a náročné emócie. Tento program vám tiež umožní intenzívnejšie vnímať príjemné chvíle v živote a pociťovať viac vnútorného pokoja.

Lektor(i):

Eva Zavacká, ACC

Termín:

Vždy v utorok od 10.októbra do 5.decembra 2023, od 18:00 do 20:30 hod.

Dátumy kurzu sú: 10.10, 17.10, 24.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28. 11., 5.12.  Súčasťou kurzu je deň mindfulness, ktorý sa uskutoční 26.11. od 9.00 do 14.30.

The Essence of Leading

„Be the leader you wish you had.“ Simon Sinek
Byť expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je často prvou podmienkou postupu na pozíciu manažéra. Táto podmienka však nie postačujúca na to, aby ste sa zároveň stali výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o schopnosti viesť, rozvíjať a splnomocňovať ľudí. Líderstvo je cesta, nie cieľ.

Lektor(i):

Ladislav Gabčo

Dáša Spillerová, PCC

Termín:

  1. modul – 9. – 10. november 2023
  2. modul – 29. – 30. november 2023

Vedenie náročných rozhovorov

Každý z nás má určite skúsenosť s vedením náročného rozhovoru. Je to rozhovor, v ktorom ide o veľa, emócie sú silné a názory rôzne. Nie vždy sme spokojní s tým, ako rozhovor dopadol a tak do ďalšieho ideme s obavou.

Lektor(i):

Dáša Spillerová, PCC

Ľubica Šebestová

Termín:

15. – 16. november 2023 (1,5 dňa)

Ako používať koučing pri riadení ľudí

Rýchle zmeny, dynamika v prostredí, nástup nových generácií a potreba dosahovať výkon pri udržaní angažovanosti ľudí neustále zvyšujú nároky na manažérov. Ich rola je v komplexná a vyžaduje schopnosť používať flexibilne rôzne štýly riadenia ľudí.

Lektor(i):

Marián Kubeš, PCC, CMC

Dáša Spillerová, PCC

Eva Zavacká, ACC

Termín:

jeseň 2023

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.