Otvorený kurz

The Essence of Leading

"Be the leader you wish you had." Simon Sinek
 • Byť expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je často prvou podmienkou postupu na pozíciu manažéra. Táto  podmienka však nie je postačujúca na to, aby ste sa  zároveň  stali výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o schopnosti viesť, rozvíjať a splnomocňovať ľudí. Líderstvo je cesta, nie cieľ.  Kurz The Essence of Leading má ambíciu vás na tejto ceste sprevádzať a poskytnúť vám nástroje a zručnosti, ktoré Vám umožnia vydať sa na cestu k úspechu.

  Objavte umenie viesť ľudí v 2 moduloch:

  • 1. modul: One to one leadership – Spolu nájdeme odpovede na to, ako riadiť výkon ľudí a zároveň ich udržať motivovaných.
  • 2. modul: Budovanie a vedenie tímu – Naučíme Vás účinné nástroje vhodné pre zvyšovanie efektívnosti tímovej práce, ktoré môžete používať na tímových stretnutiach.

OBSAH KURZU

Modul 1:  One to one leadership (2 dni)

Úlohou lídra nie je robiť prácu za ostatných, ale pomôcť im zistiť, ako ju urobiť samostatne a dosiahnuť úspech aj za hranicou dobrého štandardu. Ako však dosiahnuť vysoký výkon a zároveň ľudí motivovať, mať ich angažovaných a spokojných v práci? Ako zvládnuť hybridné pracovné prostredie a tempo zmien, ktoré každodenne testujú schopnosti lídrov, efektívne riadiť a rozvíjať ľudí? Odpovede na tieto otázky budú predmetom prvej časti kurzu.

Kľúčové témy modulu:

 • Integrita, dôveryhodnosť  a autentickosť lídra – porozumenie očakávaniam na manažérsku rolu – ako zladiť očakávania s vlastnými postojmi, hodnotami a ako ich podporiť svojimi silnými stránkami.
 • Growth mindset – ako  rásť, meniť sa a súčasne ostať sám sebou
 • Uplatňovanie zásad situačného vodcovstva  – nástroj účinného delegovania
 • Koučing v práci manažéra má svoje pragmatické špecifiká a techniky
 • Spätná väzba – vedieť ju prijať je základom pre jej konštruktívne a účinné poskytovanie. Správna formulácia spätnej väzby v citlivých otázkach je vážna téma a treba si ju osvojiť.
 • Dozviete sa aj tajomstvo motivácie – (že) NEEXISTUJE. Existujú len okamihy pravdy v priamom kontakte s členmi tímu – čiže manažérske správanie, ktoré demotivuje, ale aj také, ktoré posilňuje motiváciu a angažovanosť ľudí.  Naučíte sa, ako si to druhé  správanie uvedomovať a posilňovať.

Modul 2: Budovanie a vedenie tímu (2 dni)

Vďaka komplexnosti a globálnej povahe dnešného biznisu je väčšina pracovných výstupov výsledkom tímovej práce. Výskumy ukazujú, že schopnosť tímu riešiť problémy (tímová inteligencia), silnejšie koreluje s interpersonálnymi zručnosťami lídra a členov tímu, než s ich inteligenciou. Pred lídrami stojí výzva ako vytvoriť z tímu viac než len skupinu jednotlivcov a ako budovať excelentný tím. Každodenné situácie poskytujú príležitosti pre rozvoj tímovej práce. V tomto module sa zameriame na to, ako ich využiť, nielen pre dosiahnutie výnimočných výsledkov, ale aj radosti z tímovej práce.

Kľúčové témy modulu:

 • Porozumenie tímovej dynamike a ako ju využiť pri rozvoji spôsobilostí a zrelosti tímu
 • Postupy a techniky, ktoré môže líder využívať pri budovaní tímu a zvyšovaní kvality tímovej práce
 • Ako facilitovať tímové diskusie a riešiť náročné výzvy, ktoré pred tímom stoja
 • Manažér v roli mediátora – mediácia konfliktov a náročných situácií v tíme

CIEĽ KURZU

Po absolvovaní kurzu Essence of Leading budú účastníci vedieť:

 • rozpoznávať silné stránky členov tímu, posilňovať ich sebadôveru  a motivovať k samostatnosti
 • poznať zásady a techniky na podporu efektívnej komunikácie aj v náročných situáciách
 • ako účinne pôsobiť v roli lídra v jednotlivých fázach rozvoja tímu
 • zručne facilitovať a skvalitňovať tímovú prácu
 • ako byť nápomocný, keď vzniknú konflikty medzi členmi tímu

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom kurzu, napíšte nám.

Termín

2024

Miesto:
Bratislava – hotel Bivio, Alstrova 6073/153, Bratislava – Rača
Cena:

680€ (2-dňový modul)
1225 € (celý kurz)

Ceny sú uvedené bez DPH.

Radi podporíme aj neziskový sektor, pre konkrétnu ponuku nás kontaktujte.

Cieľová skupina:

Talenti na manažérske pozície a manažéri nižšej a strednej úrovne riadenia.

LEKTORI:

Laco Gabco_1

Ladislav Gabčo

Tréner, konzultant a kouč
IMG_0044orezane

PhDr. Dáša Spillerová, PCC

Managing Partner ADDA Consultants, konzultantka, lektorka a koučka

Prihláste sa