Otvorený kurz

The Essence of Leading

"Be the leader you wish you had." Simon Sinek

Byť expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je často prvou podmienkou postupu do role manažéra. Je dôležitá, avšak nie postačujúca na to, aby ste sa stali aj výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o ľuďoch, ktorí sú následne nositeľmi výsledkov. Ako však na to, keď človek s „líderstvom“ ešte len začína?

Kurz The Essence of Leading má ambíciu:

 • posilniť postoj a prístup vedomého vodcovstva, ktorý posilňuje angažovaný prístup členov tímu,
 • poskytnúť účastníkom nástroje a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládať situácie spojené s vedením a rozvojom ľudí
 • súčasťou kurzu je aj osobnostná diagnostika podporujúca účinný rozvoj manažéra

Objavte umenie viesť ľudí v 3 moduloch:

Obsah kurzu je postavený na troch kľúčových pilieroch leadershipu:

 • 1. modul: Vedenie seba – Získate osobnostný profil Lumina Spark a spoznáte svoje osobné preferencie a piliere líderstva
 • 2. modul: Vedenie jednotlivcov – Spolu nájdeme odpovede na to, ako riadiť výkon ľudí a zároveň ich udržať motivovaných.
 • 3. modul: Vedenie tímu – Budovanie tímu nie je len o občasných teambuildingoch. Aké nástroje má manažér v rukách a ako ich každý deň využívať? To je téma posledného modulu.

OBSAH KURZU

Modul 1: Vedenie seba (1 deň)

Dnešná dynamická doba si vyžaduje neustály rozvoj a prispôsobovanie svojho fungovania novým situáciám. Preto je Sebapoznanie základným pilierom rozvoja lídrov. Spoznáte vlastné osobnostné preferencie a motivácie, čo Vám pomôže rozvíjať sa, no zároveň si udržať autentickosť.

Konkrétne témy:

 • spoznanie vlastného osobnostného profilu prostredníctvom Lumina Spark (dotazník je vypĺňaný pred tréningom)
 • aké sú moje zdroje a o čo sa ako líder môžem oprieť?
 • growth mindset, osobná transformácia a autentickosť – ako sa meniť a súčasne ostať sám sebou

Modul 2: Vedenie jednotlivcov (2 dni)

Úlohou lídra nie je robiť prácu za ostatných, ale pomôcť im zistiť, ako ju urobiť samostatne a dosiahnuť úspech za hranicu toho, čo považovali za možné. Ako však dosiahnuť vysoký výkon a zároveň ľudí motivovať, držať ich zaangažovanými a spokojnými v práci? Rýchlosť zmien, ale aj nastupujúce hybridné pracovné prostredie každodenne testujú schopnosť lídrov efektívne riadiť a rozvíjať ľudí v tíme.

Konkrétne témy:

 • ako komunikovať očakávania, ciele a úlohy a zároveň motivovať?
 • poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby aj v náročných situáciách
 • tajomstvo motivácie – najskôr musím porozumieť a potom motivovať, ovplyvňovať a meniť

Modul 3: Vedenie tímu (1 deň)

Často sa zabúda na to, že líderstvo nie je len o práci s jednotlivcami, ale aj o budovaní tímu. Aktuálna doba po mnohých karanténnych opatreniach však práve vyzdvihla dôležitosť tejto témy v rozvoji lídrov. Spolupráca sa neudeje sama a ako manažéri máme každý deň príležitosti na jej podporovanie, pokiaľ si ich všimneme a budeme s nimi cielene pracovať.

Konkrétne témy:

 • ako budovať spoluprácu v tíme a riešiť problémy?
 • rozvoj a uplatnenie facilitačných zručností pri práci so skupinou
 • porozumenie tímovej dynamiky a jej využitie pri rozvoji tímu

CIEĽ KURZU

Po absolvovaní kurzu Essence of Leading budú účastníci:

 • poznať vlastné osobnostné preferencie a ich dopad na správanie, budovanie vzťahov a dosahovanie cieľov
 • vedieť kde je priestor pre rozvoj a zmenu a ako navigovať svoje správanie pri komunikácii s kolegami s rozdielnymi osobnostnými kvalitami
 • vedieť rozpoznávať silné stránky členov tímu, posilňovať ich a motivovať k rozvoju a samostatnosti
 • poznať zásady a techniky na podporu efektívnej komunikácie aj v náročných situáciách
 • vedieť ako účinne pôsobiť v roli lídra v jednotlivých fázach rozvoja tímu
 • budovať v tíme angažovanosť a psychologické bezpečie, ktoré spolu tvoria základ pre  excelentný výkon tímu

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom kurzu, napíšte nám.

Termín

jeseň 2023

Miesto:
Bratislava
Cena:

Cena kurzu je 1180 Eur bez DPH.

Radi podporíme aj neziskový sektor, pre konkrétnu ponuku nás kontaktujte.

Cena zahŕňa:

 • osobnostný profil Lumina Learning
 • všetky tréningové materiály
 • občerstvenie
Cieľová skupina:

Talenti na manažérske pozície a manažéri nižšej a strednej úrovne riadenia.

LEKTORI:

Ladislav Gabčo

Ladislav má široké medzinárodné skúsenosti ako konzultant a projektový manažér v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Pracoval v 10 štátoch Európy a Ázie pre rôzne nadnárodné spoločnosti. Jeho špecializáciou je formulácia obchodnej stratégie a predaj v komplexnom prostredí. Venuje sa tiež oblasti riešenia problémov a získavania potrebných zručností v komplexnom organizačnom prostredí, leadershipu a rozvoju komunikačných zručností potrebných pri ťažkých rozhovoroch a pri práci s problémovými ľuďmi, ako aj sebapoznaniu, osobnému rozvoju a koučingu ľudí pôsobiacich v náročných pozíciách.

Dáša Spillerová, PCC

Dáša je psychologička a medzinárodne certifikovaná koučka pre individuálny a tímový koučing. Zameriava sa na rozvoj sebapoznania a uplatnenie jedinečnosti individuálneho potenciálu. Venuje sa predovšetkým témam ako je rozvoj emocionálnej gramotnosti a vytváranie psychologicky bezpečného prostredia. Zároveň je skúseným tímovým koučom, svojou vnímavosťou na skupinovú dynamiku pomáha tímom zlepšovať spoluprácu a rásť.

Prihláste sa