Náš tím

Ladislav Gabčo

Tréner, konzultant a kouč

Ladislav má široké medzinárodné skúsenosti ako konzultant a projektový manažér v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Manažérske skúsenosti rozvíjal najskôr na pozícii manažéra pre tréning a rozvoj v Kia Motors a taktiež bol na pozícii obchodného riaditeľa v slovenskej IT spoločnosti. Jeho špecializáciou je formulácia obchodnej stratégie a predaj v komplexnom prostredí. Ako konzultant a kouč pracoval v 10 štátoch Európy a Ázie pre rôzne nadnárodné spoločnosti.

V Adda sa venuje najmä

  • Riešeniu problémov a získavaniu potrebných zručností v komplexnom organizačnom prostredí
  • Leadershipu a rozvoju komunikačných zručností potrebných pri ťažkých rozhovoroch a pri práci s problémovými ľuďmi
  • Sebapoznaniu, osobnému rozvoju a koučingu ľudí pôsobiacich v náročných pozíciách

Vo voľnom čase má rád/a

  • štúdium najnovších poznatkov v oblasti psychológie a rozvoja ľudí,
  • počúvanie klasickej hudby,
  • trávenie času s vnučkami