Časté otázky

AC/DC

Aký typy AC/DC ponúkate?

Naša metodológia umožňuje realizáciu individuálnych a skupinových assessment a development centier. V rámci individuálnych AC/DC ponúkame aj formu online AC/DC PinsightTM pre manažérov a obchodníkov.

Ako dlho trvá Assessment centrum?

Vždy záleží od typu AC/DC, potrieb klienta a zámeru realizácie. Prezenčné skupinové AC/DC zvyčajne trvá 1 deň, realizácia individuálneho prezenčného AC/DC zaberie aspoň 4 hodiny. Online simulácia pre manažérov a obchodníkov trvá 2 až 3 hodiny.

V čom je náš prístup k AC/DC špecifický?

Ako odpoveď na túto otázku by sme radi vyzdvihli predovšetkým dve oblasti: Aj tradičné AC/DC realizujeme formou simulácie – účastníci sa na chvíľu stanú zamestnancami fiktívnej spoločnosti a riešia v rámci danej spoločnosti rôzne úlohy. Tie sú koncipované tak, aby simulovali pracovné situácie, s ktorými sa účastníci stretávajú aj v reálnom živote. Vieme ich plne prispôsobiť potrebám a podmienkam klienta. Zvyšujeme tak šancu podnietiť sledované kompetencie a naštartovať proces učenia už počas samotného AC/DC. Dodržiavame prísne pravidlá pre zabezpečenie objektivity pozorovania – každá kompetencia sa pozoruje vo viacerých úlohách. Assessori sa v priebehu AC/DC striedajú a do výslednej správy kombinujeme pohľad viacerých ľudí. Assessor nikdy nepozoruje viac ako dvoch kandidátov súčasne.

Koľko účastníkov odporúčate na jednu skupinu?

Na jednu skupinu prezenčného AC/DC je ideálny počet od 6 do 8 účastníkov. Prečo je potrebné mať kompetenčný model pred realizáciou AC/DC? Kompetenčný model slúži na určenie obsahu AC/DC (respektíve zručností), ktoré budú u účastníkov pozorované. Vďaka nemu vieme, čo je z pohľadu výkonu pre klienta dôležité a na čo sa pri pozorovaní zamerať. Kvalitne spracovaný kompetenčný model je dobrým základom pre úspešnú realizáciu AC/DC a následný rozvoj účastníkov.

Kompetenčný model

Čo je kompetenčný model a na čo sa využíva?

Kompetenčný model slúži na popísanie špecifických kompetencií na určitej pozícii, zaručí presné kritériá spôsobu práce a objektívne ich zhodnotí. Vďaka kompetenčnému modelu viete lepšie vyberať najvhodnejších kandidátov, cielene rozvíjať ľudí v podstatných smeroch, identifikovať a rozvíjať manažérske talenty a využiť hodnotenie na neustály rast firmy a jej ľudí.

Ako dlho trvá vytvorenie kompetenčného modelu?

Aj tu platí, že odpoveď závisí od toho, aké má klient potreby a zámer využitia kompetenčného modelu. Priemerne však tvorba kompetenčného modelu trvá 1 až 2 pracovné týždne s využitím hĺbkových rozhovorov so zvolenými zástupcami spoločnosti klienta, ktoré poskytujú obsahový rámec pre tvorbu samotného modelu.

Pinsight

Aký je proces od zadania až po výstupnú správu?

Tento proces je veľmi jednoduchý a pozostáva zo 4 krokov: Naplánovanie konkrétneho termínu simulácie Príprava účastníka – odporúčaný čas 2 až 4 hodiny. Prípravu je možné rozdeliť a realizovať podľa časových možností a preferencií účastníka. Realizácia simulácie – trvá 2 až 3 hodiny v závislosti od zvolenej verzie. Vyhodnotenie výsledkov – do 24 hodín od skončenia simulácie.

Ako vyzerá/čo obsahuje výstupná správa?

Štandardným výstupom z AC je online individuálna správa pre každého účastníka a pre klienta + online individuálne správy a skupinová správa pre klienta. Jej obsahom je celkové hodnotenie pozorovaných správaní spolu s výsledkami psychodiagnostiky. Okrem sumárnych výsledkov správa obsahuje detailný pohľad na výkon kandidáta v priebehu AC a jeho prejavené správanie v priebehu jednotlivých aktivít. Správa zároveň poskytuje pohľad na silné stránky a rozvojové príležitosti kandidáta so základnými odporúčaniami pre rozvoj a odporúčanú literatúru pre posilnenie poznatkov v danej oblasti.

Koučing

Čo je to PCC?

PCC je skratka pre Professional Certified Coach. Táto certifikácia znamená, že kouč absolvoval minimálne 125 hodín výcviku, má minimálne 750 hodín praxe, absolvoval mentoring s dvoma certifikovanými koučmi a úspešne absolvoval skúšky.

Otvorené kurzy

Prečo by som mal/a ísť na otvorený kurz?

Naši klienti oceňujú najmä jedinečnosť kurzov, kde získajú špecifické know how v podaní skúsených lektorov. Otvorené kurzy zvyknú využívať aj vtedy, keď je počet ich zamestnancov, ktorí majú absolvovať daný výcvik, nižší ako minimum pre tréningovú skupinu (menej ako 6 ľudí). Naši doterajší absolventi si pochvaľujú tiež možnosť zdieľať skúsenosti a získavať inšpiráciu na riešenie problémov od ľudí na podobných pozíciách v iných firmách.

Psychodiagnostika

Kedy môžem očakávať výsledky?

Výsledky závisia od typu diagnostiky a spôsob podania spätnej väzby. Zvyčajne sa to však realizuje do jedného týždňa od sprostredkovania psychodiagnostického testovania.

Je potrebná spätná väzba?

Správy v sebe zahŕňajú kvantitatívny aj kvalitatívny popis. Vďaka tomu sú prehľadné a zrozumiteľné. Z našej skúsenosti je však práve spätná väzba vhodným doplnením psychodiagnostického posúdenia. Konzultant dokáže kandidátovi bližšie priblížiť obsah výslednej správy a môže odpovedať na všetky prípadné otázky. Vie účastníkovi správu priblížiť aj formou konkrétnych príkladov z praxe, čím zlepší jej pochopenie a prijatie výsledkov účastníkom. Vhodne odvedená spätná väzba je dobrým začiatkom ďalšieho rozvoja účastníka.

Tréning

Aké témy školíte?

Máme niekoľko základných tém, ktoré školíme. Vždy si zistíme potreby a na základe toho prispôsobíme obsah a oslovíme skúseného externého odborníka.