Aj tu platí, že odpoveď závisí od toho, aké má klient potreby a zámer využitia kompetenčného modelu. Priemerne však tvorba kompetenčného modelu trvá 1 až 2 pracovné týždne s využitím hĺbkových rozhovorov so zvolenými zástupcami spoločnosti klienta, ktoré poskytujú obsahový rámec pre tvorbu samotného modelu.