Podujatia

Aby sme sa navzájom prepájali, zdieľali svoje skúsenosti a aby si každý klient pre svojich ľudí mohol vybrať to, čo najviac potrebujú.

Otvorené kurzy

Niektoré témy našich rozvojových programov, ktoré sme realizovali „in company“ rezonovali u účastníkov a zadávateľov tak pozitívne, že sme sa rozhodli ich upraviť  do dizajnu otvorených kurzov.

To, že sa tu stretávajú účastníci z rôznych  spoločností, prináša viacero výhod. Jednak sa môžu vzájomne poučiť a inšpirovať zo skúseností z iných firemných kultúr či typov biznisu. Súčasne často konštatujú manažéri aj úľavu z toho, že „všetci riešime podobné až identické problémy“. My, tréneri na týchto programoch oceňujeme otvorenú atmosféru, skutočný záujem účastníkov, preskúmať témy a svoje správanie v nich hlbšie.  

Adda Tallks

S istou pravidelnosťou sa objavujú témy, ktoré zaujmú pozornosť  ľudí v HR, manažérskej či bussiness komunite a stávajú sa predmetom živých diskusií. Pre mnohých je zaujímavé poznať skúsenosti ľudí z iného prostredia.

ADDA Talks reagujú na túto realitu a vytvárajú priestor, ktorý podporuje kvalifikovanú diskusiu. Na dynamicky moderované neformálne diskusie prizývame odborníkov a predovšetkým ľudí z praxe, ktorí majú intenzívne skúsenosti s riešením týchto tém a sú ochotní sa o svoje know-how podeliť.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.