Tímový koučing

Tímový koučing je proces, počas ktorého tím rozpoznáva a rozvíja tie prejavy správania a komunikácie, ktoré posilňujú jeho výkon a umožňujú mu učiť sa z vlastných skúseností.

Pridanou hodnotou tímového koučingu je, že sa tím učí ako efektívne komunikovať, spolupracovať, riešiť vzniknuté  problémy. Narastá dôvera medzi členmi tímu, čo  urýchľuje riešenie každodennej agendy a spríjemňuje spoluprácu, efektívnejšie sa využívajú silné stránky jednotlivých členov. Súčasne členovia tímu získavajú zručnosti, potrebné aj v externom prostredí (kolegovia z iných útvarov, zákazníci).

Členovia tímu, ktorí sami vedú tímy, si osvoja jednotlivé praktiky a techniky práce s tímom, ktoré môžu neskôr uplatniť aj pri rozvoji svojich vlastných tímov.

Najčastejšie témy, ktoré rieši tímový koučing:

Naši kouči

Eva Zavacká

Mgr. Eva Zavacká, ACC

psychologička, koučka
Zuzka Relovska

Zuzana Reľovská, PCIC

psychologička, koučka
Boris_Dobis

RNDr. Boris Dobiš

kouč, facilitátor, tréner a konzultant
Fotofrafia Andreanský

Mgr. Branislav Andreanský

HR konzultant, kouč a tréner
Jan Dubnicka

Mgr. Ján Dubnička, MBA, PCC

kouč, lektor, facilitátor a konzultant
Zuzana Lazistanova-fotor-20240419142055

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.

konzultantka, koučka, trénerka

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.