Náš tím

RNDr. Boris Dobiš

kouč, facilitátor, tréner a konzultant

Vo svojich aktivitách sa zameriava na rozvoj líniových, stredných a vrcholových lídrov a manažérov pri uchopovaní a implementácii ich vlastných poznatkov a riešení, ktoré podporujú efektivitu všeobecného riadenia, vedenia, komunikácie a predaja s ohľadom na konkrétne potreby podľa ich špecializácie.

Projekty a kvalifikácie

Boris sa venuje mentoringu, individuálnemu business a executive koučingu, tímovému a skupinovému koučovaniu, facilitácii workshopov pre lídrov (cieľ / misia - vízia - hodnoty - stratégia, riadenie zmeny a transformácie) a školiacim rozvojovým programom.

Jeho ďalšou doménou je rozvoj na mieru zameraný na udržateľný predaj založený na hodnotách, a to či už na individuálnej alebo tímovej úrovni.

V medzinárodnom merítku Boris aktívne pôsobí v Medzinárodnej federácii koučingu (International Coaching Federation - ICF, Lexington, USA), je členom Rady riaditeľov pre certifikácie a štandardy (Board Member for Credentials and Standards), dva roky Rade predsedal (Credentials and Standards Board Chair), t.r. zastáva pozíciu pokladníka a tajomníka (Treasurer/Secretary). V minulosti sa angažoval aj ako prezident Slovenskej pobočky ICF.