Virtualne AC/DC Pinsight

PinsightTM je validizované interaktívne virtuálne assessment centrum zameraná na identifikáciu potenciálu manažérov a obchodníkov.

Virtuálny assessment PinsightTM kombinuje zhodnotenie osobnostného potenciálu s posúdením reálneho správania. Prináša tak komplexný a hĺbkový pohľad na potenciál jednotlivca. Ide o validizovanú a normovanú metódu – dozviete sa, na akej úrovni sú kompetencie v porovnaní s inými.

Novinkou na trhu je prvá špecialistická simulácia Pinsight Sales Professional určená pre obchodníkov.

Dostupné verzie

Pre manažérov

Management - pre potenciálnych manažérov a prvú úroveň riadenia
Mid-level - pre strednú úroveň riadenia
Senior - pre top manažérov

Pre obchodníkov

Sales Professional - pre obchodných zástupcov
Sales Manager - pre obchodných manažérov

Prečo Pinsight™?

Relevantný pre váš biznis

Simulácie sú postavené na biznisových prípadových štúdiách a zameriavajú sa na štandardné ale aj tie náročné situácie manažérov či obchodníkov.

Podmanivá skúsenosť

Pohltí vás a pomôže odkryť váš skutočný potenciál.

Hotové rozvojové plány

Využite Pinsight App - jedinečnú rozvojovú aplikáciu. Na základe výsledkov simulácie ponúka efektívny rozvoj cez každodenný tréning mikro-správania vo forme krátkych aktivít.

Komlpexná analytika pre HR

PinsightTM nie je len štandardný PDF report. Online prostredie ponúka porovnanie výsledkov jednotlivcov, 9-box analýzu aj analýzu rozvojových potrieb skupiny.

6+ Assessmentov v jednom

Pinsight™ kombinuje pozorovanie správania s motiváciou, osobnosťou a schopnosťou učiť sa do jednej integrovanej správy.check circle

Výrazne finančne výhodnejšie ako tradičné assessment centrá

Narozdiel od štandardných assessment centier je PinsightTM 100% online. Nevyžaduje žiadne cestovanie a prináša vysokú časovú flexibilitu.

V čom vám Pinsight™ pomôže?

ZLEPŠENIE VÝKONU

 • bezpečné napodobnenie záťažových situácií s vysokými nákladmi zlyhania
 • cielené posilňovanie zručností – príprava na náročné úlohy
 • identifikácia slabých stránok či rizík v bezpečnom prostredí simulácie

ROZVOJ LÍDROV A OBCHODNÍKOV

 • objektívne zhodnotenie kompetencií
 • cielený a na mieru postavený základ pre rozvoj lídrov a obchodníkov
 • lepšie plánovanie nástupníctva

VÝBER MANAŽÉROV A KARIÉRNE POSUNY

 • identifikácia potenciálu – kariérne rozhodnutia s istotou
 • identifikácia rozvojových potrieb
 • zníženie nákladov spojených s nesprávnymi kariérnymi rozhodnutiami

KOUČING

 • priame pozorovanie správania v štandardných podmienkach
 • návyky vyžadujúce zmenu usporiadané podľa dôležitosti
 • užitočné nástroje pre koučing priamo vo výstupnej správe

Rozvoj

 • rozvojová aplikácia naviazaná priamo na výsledky simulácie
 • návyky vyžadujúce zmenu usporiadané podľa dôležitosti
 • rozvoj zameraný na „on-the-job“ aktivity

On-line Assessment centrum – len jeden klik od vás

Vaši účastníci môžu prejsť simuláciu v priebehu niekoľkých hodín. Stačí len pár kliknutí myšou.

1. Zvoľte si vyhovujúci termín
Naplánujte si simuláciu
2. Pripravte sa!
Preštudujte si podkladové materiály o vašej spoločnosti. Spoznajte misiu, stratégiu a celý váš tím.
3. Zažite simuláciu
Manažujte fiktívnu organizáciu, zohrajte roleplaying so skutočnými kolegami cez video, riešte úlohy pomocou odpovedí na emailové zadania
4. Získajte výsledky
Získajte výsledky do 24 hodín od skončenia simulácie.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.

Časté otázky k Pinsight

Aký je proces od zadania až po výstupnú správu?

Tento proces je veľmi jednoduchý a pozostáva zo 4 krokov: Naplánovanie konkrétneho termínu simulácie Príprava účastníka – odporúčaný čas 2 až 4 hodiny. Prípravu je možné rozdeliť a realizovať podľa časových možností a preferencií účastníka. Realizácia simulácie – trvá 2 až 3 hodiny v závislosti od zvolenej verzie. Vyhodnotenie výsledkov – do 24 hodín od skončenia simulácie.

Ako vyzerá/čo obsahuje výstupná správa?

Štandardným výstupom z AC je online individuálna správa pre každého účastníka a pre klienta + online individuálne správy a skupinová správa pre klienta. Jej obsahom je celkové hodnotenie pozorovaných správaní spolu s výsledkami psychodiagnostiky. Okrem sumárnych výsledkov správa obsahuje detailný pohľad na výkon kandidáta v priebehu AC a jeho prejavené správanie v priebehu jednotlivých aktivít. Správa zároveň poskytuje pohľad na silné stránky a rozvojové príležitosti kandidáta so základnými odporúčaniami pre rozvoj a odporúčanú literatúru pre posilnenie poznatkov v danej oblasti.