Tento proces je veľmi jednoduchý a pozostáva zo 4 krokov: Naplánovanie konkrétneho termínu simulácie Príprava účastníka – odporúčaný čas 2 až 4 hodiny. Prípravu je možné rozdeliť a realizovať podľa časových možností a preferencií účastníka. Realizácia simulácie – trvá 2 až 3 hodiny v závislosti od zvolenej verzie. Vyhodnotenie výsledkov – do 24 hodín od skončenia simulácie.