Výsledná online správa pre jedného kandidáta je spracovaná a vyhotovená do 24 hodín od skončenia simulácie.