Pre účasť na online simulácií kandidát potrebuje nerušený priestor na prácu počas simulácie (2 alebo 3 hodiny), počítač so stabilným prístupom na internet, s kamerou a mikrofónom.