Štandardným výstupom z AC je online individuálna správa pre každého účastníka a pre klienta + online individuálne správy a skupinová správa pre klienta. Jej obsahom je celkové hodnotenie pozorovaných správaní spolu s výsledkami psychodiagnostiky. Okrem sumárnych výsledkov správa obsahuje detailný pohľad na výkon kandidáta v priebehu AC a jeho prejavené správanie v priebehu jednotlivých aktivít. Správa zároveň poskytuje pohľad na silné stránky a rozvojové príležitosti kandidáta so základnými odporúčaniami pre rozvoj a odporúčanú literatúru pre posilnenie poznatkov v danej oblasti.