Ideálny počet účastníkov v skupine je 8 až 12 ľudí.