Vždy záleží od typu AC/DC, potrieb klienta a zámeru realizácie. Prezenčné skupinové AC/DC zvyčajne trvá 1 deň, realizácia individuálneho prezenčného AC/DC zaberie aspoň 4 hodiny. Online simulácia pre manažérov a obchodníkov trvá 2 až 3 hodiny.