Naši klienti oceňujú najmä jedinečnosť kurzov, kde získajú špecifické know how v podaní skúsených lektorov. Otvorené kurzy zvyknú využívať aj vtedy, keď je počet ich zamestnancov, ktorí majú absolvovať daný výcvik, nižší ako minimum pre tréningovú skupinu (menej ako 6 ľudí). Naši doterajší absolventi si pochvaľujú tiež možnosť zdieľať skúsenosti a získavať inšpiráciu na riešenie problémov od ľudí na podobných pozíciách v iných firmách.