Každý z našich kurzov otvárame minimálne dvakrát do roka. Zvyčajne na jar a jeseň.