Ako odpoveď na túto otázku by sme radi vyzdvihli predovšetkým dve oblasti: Aj tradičné AC/DC realizujeme formou simulácie – účastníci sa na chvíľu stanú zamestnancami fiktívnej spoločnosti a riešia v rámci danej spoločnosti rôzne úlohy. Tie sú koncipované tak, aby simulovali pracovné situácie, s ktorými sa účastníci stretávajú aj v reálnom živote. Vieme ich plne prispôsobiť potrebám a podmienkam klienta. Zvyšujeme tak šancu podnietiť sledované kompetencie a naštartovať proces učenia už počas samotného AC/DC. Dodržiavame prísne pravidlá pre zabezpečenie objektivity pozorovania – každá kompetencia sa pozoruje vo viacerých úlohách. Assessori sa v priebehu AC/DC striedajú a do výslednej správy kombinujeme pohľad viacerých ľudí. Assessor nikdy nepozoruje viac ako dvoch kandidátov súčasne.