Kompetenčný model slúži na popísanie špecifických kompetencií na určitej pozícii, zaručí presné kritériá spôsobu práce a objektívne ich zhodnotí. Vďaka kompetenčnému modelu viete lepšie vyberať najvhodnejších kandidátov, cielene rozvíjať ľudí v podstatných smeroch, identifikovať a rozvíjať manažérske talenty a využiť hodnotenie na neustály rast firmy a jej ľudí.