Naša metodológia umožňuje realizáciu individuálnych a skupinových assessment a development centier. V rámci individuálnych AC/DC ponúkame aj formu online AC/DC PinsightTM pre manažérov a obchodníkov.