PCC je skratka pre Professional Certified Coach. Táto certifikácia znamená, že kouč absolvoval minimálne 125 hodín výcviku, má minimálne 750 hodín praxe, absolvoval mentoring s dvoma certifikovanými koučmi a úspešne absolvoval skúšky.