Na jednu skupinu prezenčného AC/DC je ideálny počet od 6 do 8 účastníkov. Prečo je potrebné mať kompetenčný model pred realizáciou AC/DC? Kompetenčný model slúži na určenie obsahu AC/DC (respektíve zručností), ktoré budú u účastníkov pozorované. Vďaka nemu vieme, čo je z pohľadu výkonu pre klienta dôležité a na čo sa pri pozorovaní zamerať. Kvalitne spracovaný kompetenčný model je dobrým základom pre úspešnú realizáciu AC/DC a následný rozvoj účastníkov.