Správy v sebe zahŕňajú kvantitatívny aj kvalitatívny popis. Vďaka tomu sú prehľadné a zrozumiteľné. Z našej skúsenosti je však práve spätná väzba vhodným doplnením psychodiagnostického posúdenia. Konzultant dokáže kandidátovi bližšie priblížiť obsah výslednej správy a môže odpovedať na všetky prípadné otázky. Vie účastníkovi správu priblížiť aj formou konkrétnych príkladov z praxe, čím zlepší jej pochopenie a prijatie výsledkov účastníkom. Vhodne odvedená spätná väzba je dobrým začiatkom ďalšieho rozvoja účastníka.