Naši konzultanti sú certifikovaní na GPOP, Hoganove osobnostné dotazníky (HPI, HDS, MVPI), Cut-e, Lumina Learning.