Náš tím

PhDr. Dáša Spillerová, PCC (ICF)

Partner; Konzultantka, lektorka a koučka

Spoluzakladateľka ADDA Consultants. Okrem práce konzultantky a trénerky pracuje aj ako koučka pre manažérov na najvyšších postoch. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje aj pri tvorbe špecializovaných rozvojových programov pre talenty a lídrov.

V Adda sa venuje najmä

  • programy zamerané na rozvoj tímov a ich schopnosti uchopovať potenciál svojej rozmanitosti
  • programom zameraným na rozvoj sebapoznania, osobnej efektívnosti a spokojnosti
  • rozvoju koučovacích zručností a pro-rozvojových postojov manažérov
  • koučovaniu jednotlivcov a reálnych tímov

Vo voľnom čase má rád/a

  • aktivity s nádychom adrenalínu, ale len v bezpečnej miere (horolezectvo, lyžovanie a skialpinizmus);
  • priatelia a kvety v záhrade
  • a predovšetkým rodina v podobe manžela, dvoch dcér a írskeho setra.