Otvorený kurz

Vedenie náročných rozhovorov

Získajte odvahu otvárať konverzácie, na ktorých záleží!

Každý z nás má určite skúsenosť s vedením náročného rozhovoru. Je to rozhovor, v ktorom ide o veľa, emócie sú silné a názory rôzne. Nie vždy sme spokojní s tým, ako rozhovor dopadol a tak do ďalšieho ideme s obavou. Alebo máme až tendenciu sa mu vyhnúť. Ak sa ale vyhýbame možnému konfliktu, štartujeme ho v našom vnútri.  Schopnosť viesť náročné rozhovory však neprispieva len k našej vlastnej pohode, dobrým vzťahom a úspechu v práci. Ukazuje sa, že je to tiež jeden z najsilnejších faktorov ovplyvňujúci výkonnosť celej organizácie.
Vydajte sa spolu s nami na cestu rozvíjania zručností, ktoré Vám pomôžu viesť náročné rozhovory a cítiť sa v nich istejšie.

OBSAH KURZU

 • Ujasnenie cieľa – čo chcem dosiahnuť pre seba, pre ostatných, pre vzťah
 • Ako otvoriť rozhovor a nastaviť atmosféru?
 • Zručnosti potrebné pre zvládnutie kľúčových prvkov rozhovoru: rozprávanie príbehu, počúvanie príbehu partnera a riadenie interakcií
 • Ako komunikovať autenticky a otvorene a zároveň vytvoriť rovnaký priestor pre druhého
 • Keď vstupujú emócie – rozpoznanie našich spúšťačov a ako porozumieť emóciám partnera
 • Ako v rozhovore vytvoriť psychologické bezpečie
 • Ako nájsť to, čo nás spája, aj keď si uvedomujeme rozdiely

CIEĽ KURZU

Na tréningu sa naučíte

 • Pripraviť sa na náročný rozhovor
 • Využívať kľúčové komunikačné zručnosti na vedenie rozhovoru
 • Zachovať pokoj a zmierniť emocionálne nabité situácie
 • Všímať si signály naznačujúce narušenie otvorenosti alebo bezpečia rozhovoru a pracovať s nimi
 • Vytvoriť priestor pre to, aby ste našli vzájomne prijateľné a udržateľné riešenia

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom kurzu, napíšte nám.

Termín

jeseň 2024 (dĺžka trvania – 1,5 dňa)

Miesto:
Bratislava – hotel Bivio
Cena:

Cena tréningu je 580 Eur bez DPH.

Radi podporíme aj neziskový sektor, pre konkrétnu ponuku nás kontaktujte.

Cieľová skupina:

Manažéri, špecialisti a všetci, ktorí pracujú s ľuďmi a chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v náročných situáciách.

LEKTORI:

IMG_0044orezane

PhDr. Dáša Spillerová, PCC

Managing Partner ADDA Consultants, konzultantka, lektorka a koučka
Lubica-Sebestova-e1624350083302-2

Mgr. Ľubica Šebestová

Managing Director ADDA Consultants, konzultantka, lektorka a koučka

Prihláste sa