Otvorený kurz

Ako používať koučing pri riadení ľudí

Rýchle zmeny, dynamika v prostredí, nástup nových generácií a potreba dosahovať výkon pri udržaní angažovanosti ľudí neustále zvyšujú nároky  na manažérov. Ich rola je v  komplexná a vyžaduje schopnosť používať flexibilne rôzne štýly riadenia ľudí. Zámerom tohto tréningu je naučiť manažérov efektívne používať koučovacie zručnosti, ako jeden z nástrojov a komunikačných štýlov v ich práci s ľuďmi.

OBSAH KURZU

Na tréningu účastníci objavia:

  • Čo je to koučing, praktické ukážky koučovacieho rozhovoru
  • Prečo je prínosné používať koučing v práci, ako rozvíjať ľudí pomocou koučingu
  • Ako koučovať podľa GROW modelu
  • Ako skutočne počúvať
  • Ako sa pýtať tie správne otázky
  • Ako pomôcť svojmu podriadenému alebo kolegovi použiť jeho vnútorné zdroje pri dosahovaní cieľov, prekonávaní prekážok alebo zvládaní niečoho náročného
  • Identifikujú príležitosti na koučovanie v každodennom pracovnom živote
  • Prenesú koučovacie zručnosti do praxe
  • Zažijú, aké je to byť koučovaný a budú mať možnosť posunúť sa tak vo svojom vlastnom rozvoji

CIEĽ KURZU

Pozývame Vás na vzrušujúcu cestu, kde objavíte čo je to koučing. Cez praktické cvičenia zistíte, ako viesť koučovací rozhovor a ako aplikovať tieto zručnosti v každodennej práci s kolegami, klientmi a ľuďmi vo svojich tímoch. Zároveň zažijete, aké je to byť koučovaný.

Tréning je vedený interaktívne a prakticky, s dôrazom na použitie zručností a reálny prínos pre účastníkov.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom kurzu, napíšte nám.

Termín

jeseň 2023

Miesto:
Bratislava – hotel Bivio
Cena:

Cena tréningu je 760 Eur bez DPH.

Radi podporíme aj neziskový sektor, pre konkrétnu ponuku nás kontaktujte.

Cieľová skupina:

Manažéri a všetci, ktorí pracujú s ľuďmi.

LEKTORI:

Marián Kubeš, PCC, CMC

Marián je kouč, mentor koučov, tréner a konzultant, autor a partner spoločnosti ADDA Consultants. Je spoluautorom viacerých programov na rozvoj manažmentu a autorom niekoľkých publikácií v oblasti rozvoja ľudí. Koučuje manažérov všetkých úrovní s cieľom zvýšiť ich kapacitu zvládať náročné situácie, posilniť odolnosť voči stresu a efektívne pracovať s emóciami – vlastnými aj s emóciami tímu.

V koučovaní využíva prístup zameraný na riešenia, využíva poznatky zo psychológie a pomáha klientom posunúť sa na ďalšiu úroveň v ich raste.

Dáša Spillerová, PCC

Dáša je psychologička a medzinárodne certifikovaná koučka pre individuálny a tímový koučing. Zameriava sa na rozvoj sebapoznania a uplatnenie jedinečnosti individuálneho potenciálu. Venuje sa predovšetkým témam ako je rozvoj emocionálnej gramotnosti a vytváranie psychologicky bezpečného prostredia. Zároveň je skúseným tímovým koučom, svojou vnímavosťou na skupinovú dynamiku pomáha tímom zlepšovať spoluprácu a rásť.

Eva Zavacká, ACC

Eva má viac ako 15 ročné skúsenosti na manažérskych a globálnych HR pozíciách v dynamickom prostredí technologickej spoločnosti. Je psychologička a do rozvoja ľudí prináša unikátnu kombináciu manažérskych skúseností z firemného prostredia a odborných poznatkov. Je certifikovaným koučom a okrem rozvoja líderských zručností sa venuje všímavosti (mindfulness) a jej uplatňovaniu pri redukcii stresu a posilňovaní mentálneho zdravia.

Prihláste sa