Otvorený kurz

Ako používať koučing pri riadení ľudí

Rýchle zmeny, dynamika v prostredí, nástup nových generácií a potreba dosahovať výkon pri udržaní angažovanosti ľudí neustále zvyšujú nároky  na manažérov. Ich rola je v  komplexná a vyžaduje schopnosť používať flexibilne rôzne štýly riadenia ľudí. Zámerom tohto tréningu je naučiť manažérov efektívne používať koučovacie zručnosti, ako jeden z nástrojov a komunikačných štýlov v ich práci s ľuďmi.

OBSAH KURZU

Účastníkov pozývame vás na vzrušujúcu cestu, kde objavia čo je to koučing. Cez praktické cvičenia zistia, ako viesť koučovací rozhovor a ako aplikovať tieto zručnosti v každodennej práci s kolegami, klientmi a ľuďmi vo svojich tímoch. Zároveň zažijú, aké je to byť koučovaný.

Tréning je vedený interaktívne a prakticky, s dôrazom na použitie zručností a reálny prínos pre účastníkov.

CIEĽ KURZU

Na tréningu účastníci objavia:

  • Čo je to koučing ako štýl riadenia ľudí
  • Prečo je prínosné používať koučing v práci, ako rozvíjať ľudí pomocou koučingu
  • Ako koučovať podľa GROW modelu
  • Ako skutočne počúvať
  • Ako sa pýtať tie správne otázky
  • Ako pomôcť svojmu podriadenému alebo kolegovi použiť jeho vnútorné zdroje pri dosahovaní cieľov, prekonávaní prekážok alebo zvládaní niečoho náročného
  • Identifikujú príležitosti na koučovanie v každodennom pracovnom živote
  • Prenesú koučovacie zručnosti do praxe
  • Zažijú, aké je to byť koučovaný a budú mať možnosť posunúť sa tak vo svojom vlastnom rozvoji

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom kurzu, napíšte nám.

Termín

20. apríl a 27. apríl 2023

Miesto:
Bratislava – hotel Bivio
Cena:

Cena tréningu je 760 Eur bez DPH.

Radi podporíme aj neziskový sektor, pre konkrétnu ponuku nás kontaktujte.

Cieľová skupina:

Manažéri a všetci, ktorí pracujú s ľuďmi.

LEKTORI:

Marián Kubeš, PCC, CMC

Marián je kouč, mentor koučov, tréner a konzultant, autor a partner spoločnosti ADDA Consultants. Je spoluautorom viacerých programov na rozvoj manažmentu a autorom niekoľkých publikácií v oblasti rozvoja ľudí. Koučuje manažérov všetkých úrovní s cieľom zvýšiť ich kapacitu zvládať náročné situácie, posilniť odolnosť voči stresu a efektívne pracovať s emóciami – vlastnými aj s emóciami tímu.

V koučovaní využíva prístup zameraný na riešenia, využíva poznatky zo psychológie a pomáha klientom posunúť sa na ďalšiu úroveň v ich raste.

Dáša Spillerová, PCC

Dáša je psychologička a medzinárodne certifikovaná koučka pre individuálny a tímový koučing. Zameriava sa na rozvoj sebapoznania a uplatnenie jedinečnosti individuálneho potenciálu. Venuje sa predovšetkým témam ako je rozvoj emocionálnej gramotnosti a vytváranie psychologicky bezpečného prostredia. Zároveň je skúseným tímovým koučom, svojou vnímavosťou na skupinovú dynamiku pomáha tímom zlepšovať spoluprácu a rásť.

Eva Zavacká, ACC

Eva má viac ako 15 ročné skúsenosti na manažérskych a globálnych HR pozíciách v dynamickom prostredí technologickej spoločnosti. Je psychologička a do rozvoja ľudí prináša unikátnu kombináciu manažérskych skúseností z firemného prostredia a odborných poznatkov. Je certifikovaným koučom a okrem rozvoja líderských zručností sa venuje všímavosti (mindfulness) a jej uplatňovaniu pri redukcii stresu a posilňovaní mentálneho zdravia.

Prihláste sa