Otvorený kurz

Alchýmia HR – budovanie expertízy

Podľa toho ako poznáme mnohých HR-istov, môžeme povedať, že takmer bez výhrad platí, že „obuvníkove deti chodia bosé“. Teda, že HR-isti sa primárne starajú o blaho všetkých a často zabúdajú na seba. Preto sme pre ľudí pôsobiacich v oblasti HR (HR biznis partneri a HR manažéri menších firiem) pripravili program, ktorý je vyskladaný z klasických HR tém  a ich aktuálnych výziev- ako rozvoj a riadenie výkonnosti, tak i z oblastí dôležitých pre posilnenie role HR v organizácii a starostlivosti o seba samého😊.

Program poskytne účinné nástroje a techniky, ktoré Vám pomôžu efektívnejšie riadiť ľudské zdroje vo všetkých ich aspektoch.

Nadobudnuté poznatky Vám môžu napomôcť k posilneniu HR pozície v spoločnosti, k efektívnejšiemu dosahovaniu strategických cieľov organizácie a k spokojnejším a angažovanejším zamestnancom.

Je to zároveň skvelá príležitosť na stretnutie sa s kolegami z rôznych organizácií, zdieľanie praktických skúsenosti a inšpirácií.

OBSAH KURZU

Rozvoj zamestnancov:

 • Identifikácia rozvojových potrieb zamestnancov
 • Nástroje a metódy vzdelávania
 • Ako pristupovať k rozvoju tímov z pozície HR
 • Poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby zameranej na rozvoj

 

Riadenie výkonnosti:

 • Ako nastaviť očakávania a ciele motivujúcim spôsobom
 • Talenty, plánovanie nástupníctva a podpora
 • Problémy s nízkou výkonnosťou
 • Odmeňovanie a jeho formy

 

Posilnenie HR pozície v organizácii:

 • Budovanie vzťahu a pozície v organizácii
 • Meranie výkonu HR vo firme
 • Poskytovanie otvorenej spätnej väzbu interným klientom (so zachovaním profesionálneho a korektného vzťahu)
 • Ako komunikovať autenticky v náročných situáciách

 

Starostlivosť o seba:

 • Vplyv stresu a záťaže na výkon
 • Ako udržať autenticitu a osobnostný rast
 • Význam mindfulness a jej praktické využitie

CIEĽ KURZU

Program je obsahovo zameraný na posilnenie schopností a vedomostí v oblasti ľudských zdrojov. Toto školenie Vám umožní efektívnejšie riadiť ľudské zdroje vo Vašej organizácii a zvýšiť Vašu úroveň výkonnosti a efektívnosti v HR procesoch. Rovnako sme presvedčení, že takto vyskladaný program bude inšpiratívna skúsenosť pre Vás a Vaše profesionálne napredovanie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na tomto špecifickom školení pre ľudí pracujúcich vo vodách HR.

Kurz bude viesť náš skúsený tréner Braňo, spolu so Zuzanou Šebo Bartovou. Tejto novej spolupráci s človekom priamo z praxe sa veľmi tešíme.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom kurzu, napíšte nám.

Termín

19. – 20. jún 2024

Miesto:
Bratislava – hotel Bivio, Alstrova 6073/153, Bratislava – Rača
Cena:

Cena tréningu je 710,-€ bez DPH  – pri prihlásení do 15.mája je cena 650,-€

Radi podporíme aj neziskový sektor, pre konkrétnu ponuku nás kontaktujte.

Cieľová skupina:

HR biznis partneri  a HR manažéri menších firiem

LEKTORI:

Zuzana_Šebo_Bartová

Zuzana Šebo Bartová

Fotofrafia Andreanský

Mgr. Branislav Andreanský

HR konzultant, kouč a tréner

Prihláste sa