Psychodiagnostické nástroje cut-e

Práve pomocou psychodiagnostických nástrojov cut-e vieme našim klientom ponúknuť nielen rôzne osobnostné dotazníky, ale aj širokú škálu výkonových testov zameraných na testovanie schopností kandidátov.

Výkonové psychodiagnostické testy využívajú web technológie a sú dizajnované tak, aby boli spoľahlivou možnosťou pre vzdialené testovanie kandidátov bez potreby prítomnosti administrátora, personalistu či manažéra. To znamená, že testy môžu byť využité na identifikovanie potenciálu a ako časť online výberového procesu.

Vhodné pre diagnostiku

Individuálna

Zmeranie nástroja

Výkonové testy cut-e ponúkajú možnosť zostaviť testovaciu batériu z kognitívnych výkonových testov pre širokú škálu cieľových skupín v súlade s požiadavkami zadávateľa/pozície.[endp]
Základné zameranie výkonových testov cut-e:

  • numerické schopnosti (napr. interpretácia alebo práca s číslami)
  • verbálne schopnosti (napr. porozumenie inštrukciám alebo interpretácia textov)
  • abstraktné logické myslenie (napr. induktívne alebo deduktívne logické myslenie)
  • špecifické kognitívne schopnosti (napr. krátkodobá pamäť, pozornosť, pamäť na tváre atď.)

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.