Lumina Learning (Lumina Spark)

Lumina Learning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny na úrovni jednotlivcov, tímov a celej organizácie.

Sila nástrojov Lumina Learning spočíva v ich praktickosti a inšpiratívnosti. Lumina poskytuje pohľad založený na prijímaní rozdielov a paradoxov. „Neškatuľkuje“, snaží sa obsiahnuť osobnosť v celej jej rozmanitosti.


Ponúka množstvo variant programov prispôsobiteľných konkrétnym potrebám klientov. Slúži ako základ programov zameraných na osobný a profesionálny rozvoj, rozvoj kompetencií, vzťahov a porozumenia rozdielov.

Vhodné pre diagnostiku

Individuálna

Tímová

Organizačná

Zameranie nástroja

  • Budovanie a rozvoj tímov a spolupráce
  • Efektívne riadenie, motiváciu a rozvoj jednotlivcov
  • Talent manažment
  • Rozvoj a posilnenie manažérskych zručností
  • Efektívnu komunikáciu a zvládanie konfliktov
  • Rozvoj obchodných zručností
  • Riadenie zmien
  • Koučing

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.