Golden Profiler of Personality (GPOP)

Napomáha hlbšiemu porozumeniu sebe aj druhým cez porozumenie vlastných osobnostných preferencií, ktoré sa prejavujú vo všetkých oblastiach života.

Vychádza z Jungovej typológie osobnosti a prepája ju s ďalšími empiricky overenými modelmi osobnosti.

Vhodné pre diagnostiku

Individuálna

Tímová

Zameranie nástroja

Dotazník meria silu preferencie v štyroch oblastiach: [endp]

  • zdroj získavania energie
  • vnímanie a spracovanie podnetov z okolitého sveta
  • vplyv na rozhodnutia
  • osvojený životný štýl

 

GPOP dotazník je navyše obohatený o škálu, ktorá identifikuje prežívanie a reagovanie na stres.


GPOP pomáha organizáciám a profesionálom v oblasti ľudských zdrojov pri kariérnych rozhodnutiach. Slúži ako vstupná diagnostika pri rozvoji sociálnych kompetencií pracovníkov, pri zefektívnení koučingu a individualizovaní rozvoja, pri budovaní a rozvoji tímov (diagnostika bariér efektívnej spolupráce, možné zdroje konfliktov), pri rozvinutí a plnohodnotnom využívaní potenciálu jednotlivca a celého tímu, pri porozumení príčinám stresu na pracovisku a výbere účinných opatrení.[

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.