Náš tím

Maroš Krajčík

konzultant a tréner

Má 20-ročné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov ako HR špecialista v bankovom sektore, externý konzultant, tréner a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Má skúsenosti s tvorbou kompetenčných modelov, behaviorálnym výberovým procesom, tvorbou a realizáciou vzdelávacích aktivít. Poskytuje firmám konzultácie a poradenstvo  v oblasti HR procesov.

Projekty a kvalifikácie

Pre spoločnosti a jednotlivcov realizuje rozvojové projekty založené na kompetenčnom prístupe. Zameriava sa na realizáciu rozvojových programov, Assessment a  Development Centrá – ich dizajn a realizáciu, venuje sa tiež koučingu a facilitácii.

Ako kouč pracoval s rôznymi kategóriami zamestnancov od špecialistov cez nižší až po vrcholový management. Skúsenosti má aj v oblasti kariérneho poradenstva. Koučuje 15 rokov.

Maroš vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Na univerzite absolvoval tiež doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré mu poskytlo teoretický základ pre vzdelávanie dospelých. Je absolventom výcvikového programu v psychoterapii a poradenstve zameranom na človeka podľa C. Rogersa a certifikovaný užívateľ psychodiagnostickej metódy Hoganov osobnostný dotazník (HPI) a Hoganov rozvojový test (HDS).