ADDA Consultants na konferencii!

22. septembra 2010 sa s nami môžete stretnúť  na konferencii Inform Slovakia – Human Resources 2010.  Marián Kubeš vystúpi v rámci programu s príspevkom na tému – Praktický pohľad na koučovanie. Okrem iného bude hovoriť o tom, čím očaril koučing svet biznisu, porovná interný a externý koučing, ich výhody a nevýhody, porozpráva o tom, čo vlastne koučing je a prečo nie je koučing ako koučing a spomenie aj súčasné trendy vo svete a u nás. Tešíme sa na vás!

Marián Kubeš – člen riadiaceho výboru ACE

Na ostatnom zasadnutí ACE (Assessment Circle Europe) v Londýne, v marci 2010 bol za člena riadiaceho výboru tohto združenia navrhnutý a neskôr schválený aj výkonný riaditeľ spoločnosti ADDA Consultants PhDr. M. Kubeš, CSc. Spolu s Janice Caplan (V. Británia), Marion Neefe (Holandsko) a Christine van Velthoven (Belgicko) budú dva roky usmerňovať činnosť konzorcia.