Ako vo výberovom rozhovore rozpoznať aj neviditeľné

Výberový rozhovor trvá v priemere 50 minút. Je väčšinou na skúsenosti a šikovnosti toho, kto pohovor vedie, či za ten čas zistí všetky kľúčové informácie, ktoré potrebuje.

Biznis je v tomto smere neúprosný a rozprávať sa s kandidátom dlhšie, aby sme ho mali šancu spoznať je často považované za luxus. Na jednej strane je to veľká škoda. Pozrime sa však na toto obmedzenie aj ako na príležitosť hľadať efektívnejšie a skutočne fungujúce spôsoby, ako získať rozhodujúce informácie.

 

Hard skills, soft skills, osobnostné nastavenie

Overiť takzvané „hard skills“ sa dá pomerne jednoducho. Mnoho HR špecialistov, či recruiterov má pripravené testy. Na zistenie „soft-skills“ a kompetencií existujú tiež kvalitne prepracované a efektívne spôsoby vedenia rozhovoru (či už ide o Competency Based Interview, alebo techniku C-A-R-(E) a pod.). Ako však odhaliť v tak krátkom čase aj niečo tak komplexné ako osobnosť kandidáta?

Tu nám môžu účinne pomôcť psychodiagnostické nástroje, avšak sú situácie, keď ich z rôznych dôvodov nemôžeme alebo nechceme použiť. Je pritom mnoho výskumov, kde sa potvrdzuje, že uchádzači len vo veľmi málo prípadoch zlyhávajú kvôli nedostatku „hard skills“ (len približne 10-15% prípadov). Najčastejšou príčinou zlyhania výberu býva nesúlad medzi osobnostným nastavením a pozíciou alebo prístupom manažéra.

 

Ako z tejto situácie von?

Z tohto vyplýva, že môžeme urobiť 2 veci – nechať odhad osobnostných preferencií kandidáta na náš pocit a intuíciu, alebo nájsť časovo nenáročný, ale efektívny spôsob, ako sa v interview na tieto tendencie kandidáta spýtať.

Hoci som žena, nerada nechávam zásadné rozhodnutia len na intuíciu. Mám rada, keď môžem mať v ruke dôkazy, o ktoré sa pri rozhodovaní môžem oprieť. A verte mi, toto isté očakávajú väčšinou aj manažéri.

Situácia však nie je beznádejná. Dá sa to pomocou techniky Perfect Match Interview. Je to špecifický spôsob kladenia otázok a „čítania“ odpovedí kandidátov založený na poznatkoch neurolingvistického programovania, ktorí umožňuje odhaliť motivačné faktory a preferencie kandidáta. A čo je najlepšie? Výsledok sa dá zakresliť do jednoduchého grafického výstupu a celé Perfect Match Interview s kandidátom nezaberie viac než 10-15minút.

 

Najbližší kurz, kde si techniku Perfect Match Interview osvojíte, sa koná 14. – 15. februára 2018 v Bratislave.

Viac informácii a možnosť prihlásiť sa nájdete na tejto stránke.

Tešíme sa na Vás!