Prístup k ťažkostiam a nepríjemným emóciám

Keď prežívame zložité situácie, zažívame zmätok a náročné emócie. V takýchto chvíľach je často naša myseľ zahltená, máme tendenciu premýšľať o ťažkosti, ktorú prežívame, stále dookola  a situáciu príliš analyzovať.

A máme snahu vyriešiť to – odstrániť problém, čo najskôr, zbaviť sa ťažkosti a mať sa zase dobre. Namáhame sa a vkladáme veľa energie do premýšľania a do toho, aby sa vec vyriešila. Deje sa to úplne automaticky, často mimo nášho vedomia a mimo našej kontroly.

Občas tento prístup môže fungovať, ale väčšina nepríjemných vnútorných stavov alebo emócii sa nedá vyriešiť úsilím. Keď zažívame v živote niečo zložité , často to nevieme urýchliť. Úsilie v tomto prípade pôsobí skôr kontraproduktívne, lebo si ním pridávame ďalšiu vrstvu ťažkosti.

Čo vieme urobiť, je vytvoriť priestor pre pocity, aby vyšli na povrch a mohli byť uznané a prežité. Vypočuť si ich,  porozumieť im a môžeme sa s nimi dokonca aj spriateliť. Potom ich časom môžeme nechať odísť. Niekedy to ide rýchlo, niekedy to trvá dlhšie. To, ako dlho tu pocity budú, nevieme ovplyvniť alebo kontrolovať. Vieme však vytvoriť prostredie, kde pocity a emócie môžu byť vypočuté. A dôverovať tomu, ako sa veci dejú.

Ak sa chceme dostať preč z večného kolobehu premýšľania a riešenia vecí, môžeme sa  obrátiť k prítomnému okamihu –obrátiť sa k svojej skúsenosti priamo – zmyslami zachytiť, čo sa práve deje, uvedomiť si svoj dych, obrátiť sa k svojmu telu a k tomu, ako pocity prežívame v tele.

Zároveň môžeme byť k sebe láskaví. To, čo prežívame, je ľudská skúsenosť. Čo by ste povedali svojmu najlepšiemu priateľovi, keby prežíval, to čo vy?

Ak chcete, môžete si vypočuť mediáciu R.A.IN., ktorá pracuje s dovolením, so skúmaním pocitov  v tele a tiež so súcitom k sebe.

Tento prístup vyžaduje istú prax, nemusí sa to podariť na prvý krát.  Dôležité je začať v malom, teda nezačať príliš náročnými ťažkosťami. Je dobré trénovať najprv na menších alebo stredných ťažkostiach a pri emóciách s nie príliš silnou intenzitou. A dovoliť si učiť sa tomuto prístupu pomaly, v malých krôčikoch.

Keď sme uväznení v príliš silných emóciách môže pomôcť na chvíľu sa od nich odpútať a postarať sa o seba tak, ako sme zvyknutí – urobiť akúkoľvek aktivitu, ktorá na nás pôsobí upokojujúco.

Autor článku Eva Zavacká

Pôvodne bol článok publikovaný na www.mindmoments.sk