Koučing bez pátosu

Snáď sú už za nami časy, keď bol koučing vyzdvihovaný ako výnimočná zručnosť až poslanie, alebo naopak znevažovaný, ako niečo nafúknuté a nedávajúce zmysel v praktickom živote. Môj názor je, že koučing len dáva do formalizovanej podoby, štruktúry  a postupov to, čo  bolo prítomné v  spoločnosti od nepamäti – a tým je pomáhajúci rozhovor. Keď  vás niekto počúva s empatiou  a dáva otázky, ktoré podnecujú premýšľanie z nových uhlov pohľadu, vaša schopnosť  presne vyhodnotiť situáciu, svoju rolu v nej a nájsť  fungujúce riešenie sa významne posilňuje.

Koučovací štýl ako nevyhnutná súčasť výbavy manažérov

Dnes už málokto pochybuje, že schopnosť využívať koučovací štýl v manažérskej práci je nevyhnutnosť. Ako sa ho ale naučiť? Existujú rôzne dlhodobé výcviky, nakoniec aj my sme dlho realizovali program Manažér ako mentor a kouč. Manažéri prijímali nové poznatky a zručnosti ako niečo, čo im otvorilo nové obzory, snáď aj trochu magické. Ale mnohí mali veľký otáznik, či dokážu novo-osvojené pohľady a zručnosti preniesť do každodennej manažérskej praxe. Prestrih a sme v roku 2021, v dobe covidu a homeoffice. Dynamická nadnárodná spoločnosť nás oslovuje s očakávaním naučiť ich manažérov so sebadôverou používať koučovací štýl v situáciách, v ktorých prináša úžitok. A to v časovom rozsahu 4 poldní. A tak sme sa pozreli na to, čo skúsení manažéri potrebujú k tomu, aby si túto zručnosť posilnili. Museli sme si aj jasne zadefinovať, že našim cieľom nie je učiť manažérov byť (profesionálnymi) koučami. Na to sú dlhodobejšie výcviky. Cieľom je vedieť využiť koučovací štýl vedenia rozhovoru v situáciách, ktoré manažér každodenne zažíva.

Pragmatickosť v rozvoji koučovacieho štýlu

Po  odškolení  stovky manažérov v novom nastavení programu Ako používať koučing pri vedení ľudí rada pozdieľam  postrehy, ktoré považujem za dôležité a dávajú odpoveď, na čo sa sústrediť, ak chcete u manažérov rozvíjať koučovací štýl v tejto mimoriadne dynamickej dobe:

  • dajte dôraz na porozumenie kontextu. Manažéri v prvom rade musia vedieť rozpoznať situácie vhodné na koučing od tých, v ktorých je lepšie „nasadiť si klobúk“ mentora, inštruktora či konzultanta.
  • sústreďte sa na posilnenie všímavej a neposudzujúcej mysle kouča. Najťažšie pre manažérov je „zastaviť“ svoju myseľ nastavenú na ponúkanie riešení a expertných odpovedí.
  • robte follow-up, nechajte manažérov vyskúšať si nové poznatky v praxi a prísť s nimi do skupiny. Postavenie rozvoja na reálnych situáciách dáva pragmatickým manažérom zmysel a rýchlo ich posúva vpred.
  • a nakoniec nič prekvapivé, postavte tréning na precvičovaní koučovacích rozhovorov s výdatnými debrífmi (u nás to tvorí až 90% obsahu). Aj pozorovanie a nutnosť dať spätnú väzbu koučujúcemu kolegovi otvorene a súčasne empaticky sú zručnosti, ktoré manažéri vo svojej praxi potrebujú.

Aj keď som na začiatku mala obavy, či budeme vedieť za tak krátky čas naozaj manažérom pomôcť rozvinúť sa v koučovacom štýle, tak musím konštatovať, že sa to dá a má to aj zmysel. Dôležitý zdroj silnejšej motivácie manažérov pre osvojenie si koučovacích zručností sú mladí ľudia, ktorých vedú. Títo sú menej trpezliví počúvať a nechať sa poučovať a vtiahnutie do tvorenia riešení tým ambicióznym vyhovuje a prirodzene ich motivuje. 

 

Na záver zopár vyjadrení účastníkov:

  • Mostly the genuine idea behind coaching that it is a tool to help the other person to move on their way to the solution of a problem. Very useful hands-on experience
  • It helped us to grow as leaders, but also as human beings in general what creates a potential to contribute to the overall better atmosphere in the working teams and on projects.
  • All 3 trainers were experienced, each was strong in different coaching areas and together they made a perfect cocktail of information. Were able to help and guide alongside, very friendly, honest approach and helpful feedbacks.