360° spätná väzba

Získate spätnú väzbu od ľudí, s ktorými najčastejšie spolupracujte a konkrétne kroky pre zlepšenie svojho výkonu a vzťahov.

360° spätná väzba je obľúbeným rozvojovým nástrojom manažérov. Majú možnosť efektívne si zmapovať pohľad okolia, porozumieť prípadným problémom a nasmerovať svoj rozvoj. 

Vytvorili sme vlastný online systém ADDAlyze, vďaka ktorému sa vieme prispôsobiť potrebám klienta – jeho kompetenčnému modelu a vytvoriť dotazník šitý na mieru. Máme však aj štandardné dotazníky:

 • Leadership – mapuje základné kompetencie lídra
 • Hybrid Leadership – dotazník rozšírený o zručnosti potrebné špecificky v hybridnom prostredí
 • Podporujúci Leader – dotazník mapujúci zručnosti potrebné pre podporu well-being a vytváranie zdravého prostredia v tíme a organizácii 

Klient získa

 • objektívny pohľad na schopnosti svojich kľúčových pracovníkov
 • podklad ku konštruktívnym hodnotiacim rozhovorom
 • prehľad o kritických oblastiach, ktoré potrebujú najväčší rozvoj
 • vďaka opakovanému hodnoteniu aj kontrolu pokroku, ktorý manažéri dosiahli za sledované obdobie
 • včasné zachytenie negatívnych trendov
 • podklady pre vypracovanie efektívnych rozvojových plánov pre tímy aj jednotlivcov

Systém ADDAlyze360

Systém ADDAlyze360 je online nástroj , ktorý svojou vysokou flexibilitou predstavuje novú generáciu nástrojov 360 stupňovej spätnej väzby, pretože

 • zabezpečuje klientovi vysoký užívateľský komfort a 100% anonymitu hodnotení,
 • nekladie na klienta žiadne nároky súvisiace s administráciou alebo organizáciou procesu hodnotenia
 • poskytuje rôzne typy spätnej väzby, v rôznych firemných kultúrach, bez ohľadu na veľkosť firmy
 • vie použiť existujúce kompetencie klienta alebo charakteristiky firemnej kultúry
 • poskytuje manažérovi prehľadnú správu jeho kvalitách ako aj slabých miestach
 • podporuje možnosť realizácie vo viacerých jazykových mutáciách
 • poskytuje variácie od jednoduchého sebahodnotenia po plnohodnotnú 360° spätnú väzbu s diferencovaním viacerých typov hodnotiteľov
 • umožňuje realizáciu viacerých projektov u jedného klienta súbežne s prakticky neobmedzeným počtom hodnotiteľov a bez geografických limitov

 

Vysoká pridaná hodnota v pomere k vynaloženým prostriedkom, užívateľský komfort, podpora pri príprave projektu, počas jeho realizácie a pri následnom rozvoji, to všetko sú charakteristiky, ktoré naši klienti oceňujú už niekoľko rokov pri využívaní systému ADDA360.

Ako ADDAlyze360 fungujuje?

360-stupňová spätná väzba online

1. Spolu s vami vyberieme pre vás relevantné kompetencie
Projekt pripravíme podľa vašich špecifických požiadaviek. Z bohatej databázy vieme vybrať kompetencie, ktoré chcete u manažérov merať. Ak si želáte, vytvoríme nový kompetenčný model alebo existujúci model verifikujeme. Môžete sa rozhodnúť pre využitie našich vzorových profilov ADA360 manažér alebo ADDA360 líder, ktoré sú zostavené na základe kompetencií vysokého výkonu, predikujúcich úspešnosť človeka na manažérskej pozícii.
1. Spolu s vami vyberieme pre vás relevantné kompetencie
2. Každý hodnotený aj hodnotiteľ dostane prístupový kód do systému
Každý hodnotený aj hodnotiteľ dostane jedinečný kód, na základe ktorého sa bude môcť prihlásiť do nášho online systému ADDA360.
2. Každý hodnotený aj hodnotiteľ dostane prístupový kód do systému
3. Všetci vyplnia elektronické dotazníky
Hodnotení manažéri aj hodnotitelia vyplnia elektronické formuláre. Dĺžka hodnotenia väčšinou nepresiahne 15 minút, pričom respondenti môžu formulár vypĺňať z akéhokoľvek miesta s pripojením do internetu, proces hodnotenia môžu kedykoľvek prerušiť a pokračovať, keď budú mať čas.
3. Všetci vyplnia elektronické dotazníky
4. Každý hodnotený dostane prehľadnú grafickú správu
Každý hodnotený dostane k dispozícii prehľadnú individuálnu správu v elektronickej alebo tlačenej podobe. V správe sú dosiahnuté výsledky zobrazené v grafoch a preto je ľahko čitateľná.
4. Každý hodnotený dostane prehľadnú grafickú správu
5. V spolupráci s konzultantom si každý nastaví vlastný plán rozvojových aktivít
V prípade vášho záujmu radi každému hodnotenému poskytneme osobnú spätnú väzbu, v rámci ktorej mu pomôžeme nastaviť rozvojový plán ako aj plán ďalších krokov.
5. V spolupráci s konzultantom si každý nastaví vlastný plán rozvojových aktivít

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.

Časté otázky k 360 SV