Otvorený kurz

The Essence of Leading

"Be the leader you wish you had." Simon Sinek

Byť expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je často prvou podmienkou postupu do role manažéra. Je dôležitá, avšak nie postačujúca na to, aby ste sa stali aj výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o ľuďoch, ktorí sú následne nositeľmi výsledkov. Ako však na to, keď človek s „líderstvom“ ešte len začína?

Kurz The Essence of Leading má ambíciu:

 • rozvíjať schopnosť vedomého vodcovstva, ktorá je základom autentického leadershipu a  posilňuje angažovaný prístup členov tímu.
 • poskytnúť účastníkom nástroje a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládať situácie spojené s vedením a rozvojom ľudí

Objavte umenie viesť ľudí v 3 moduloch:

Obsah kurzu je postavený na troch kľúčových pilieroch leadershipu:

 • 1. modul: Vedenie seba – Získate osobnostný profil Lumina Spark a spoznáte svoje osobné preferencie a piliere líderstva 
 • 2. modul: Vedenie jednotlivcov – Spolu nájdeme odpovede na to, ako riadiť výkon ľudí a zároveň ich udržať motivovaných.
 • 3. modul: Vedenie tímu – Budovanie tímu nie je len o občasných teambuildingoch. Aké nástroje má manažér v rukách a ako ich každý deň využívať? To je téma posledného modulu. 
Termíny (1 deň+2 dni+1 deň)

1.Modul: 9.november 2021 

2.Modul: 25.-26.november 2021

3.Modul: 9.december 2021

 

Miesto konania: Bratislava

Cieľová skupina:

Talenti na manažérske pozície a manažéri nižšej a strednej  úrovne riadenia.

Cena:

Cena kurzu je 1030 Eur bez DPH. 

Druhý účastník z rovnakej spoločnosti: 960 Eur bez DPH. Radi podporíme aj neziskový sektor, pre konkrétnu ponuku nás kontaktujte.

Cena zahŕňa:

 • osobnostný profil Lumina Learning 
 • všetky tréningové materiály
 • občerstvenie

OBSAH KURZU

Modul 1: Vedenie seba (1 deň)

Dnešná dynamická doba si vyžaduje neustály rozvoj a prispôsobovanie svojho fungovania novým situáciám. Preto je Sebapoznanie základným pilierom rozvoja lídrov. Spoznáte vlastné osobnostné preferencie a motivácie, čo Vám pomôže rozvíjať sa, no zároveň si udržať autentickosť. 

Konkrétne témy:

 • spoznanie vlastného osobnostného profilu prostredníctvom Lumina Spark (dotazník je vypĺňaný pred tréningom)
 • aké sú moje zdroje a o čo sa ako líder môžem oprieť?
 • growth mindset, osobná transformácia a autentickosť – ako sa meniť a súčasne ostať sám sebou 

Modul 2: Vedenie jednotlivcov (2 dni)

Úlohou lídra nie je robiť prácu za ostatných, ale pomôcť im zistiť, ako ju urobiť samostatne a dosiahnuť úspech za hranicu toho, čo považovali za možné. Ako však dosiahnuť vysoký výkon a zároveň ľudí motivovať, držať ich zaangažovanými a spokojnými v práci? Rýchlosť zmien, ale aj nastupujúce hybridné pracovné prostredie každodenne testujú schopnosť lídrov efektívne riadiť a rozvíjať ľudí v tíme.

Konkrétne témy:

 • ako komunikovať očakávania, ciele a úlohy a zároveň motivovať?
 • poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby aj v náročných situáciách 
 • tajomstvo motivácie – najskôr musím porozumieť a potom motivovať, ovplyvňovať a meniť

Modul 3: Vedenie tímu (1 deň)

Často sa zabúda na to, že líderstvo nie je len o práci s jednotlivcami, ale aj o budovaní tímu. Aktuálna doba po mnohých karanténnych opatreniach však práve vyzdvihla dôležitosť tejto témy v rozvoji lídrov. Spolupráca sa neudeje sama a ako manažéri máme každý deň príležitosti na jej podporovanie, pokiaľ si ich všimneme a budeme s nimi cielene pracovať. 

Konkrétne témy:

 • ako budovať spoluprácu v tíme a riešiť problémy? 
 • využívanie facilitačných zručností pri práci so skupinou  
 • porozumenie tímovej dynamiky a jej využitie pri rozvoji tímu 

CIEĽ KURZU

Po absolvovaní kurzu Essence of Leading budú účastníci:

 • poznať vlastné osobnostné preferencie a ich dopad na správanie, budovanie vzťahov a dosahovanie cieľov
 • vedieť kde je priestor pre rozvoj a zmenu a ako navigovať svoje správanie pri komunikácii s kolegami s rozdielnymi osobnostnými kvalitami  
 • vedieť rozpoznávať silné stránky členov tímu, posilňovať ich a motivovať k rozvoju a samostatnosti
 • poznať zásady a techniky na podporu efektívnej komunikácie aj v náročných situáciách
 • vedieť ako účinne pôsobiť v roli lídra v jednotlivých fázach rozvoja tímu
 • budovať v tíme angažovanosť a psychologické bezpečie, ktoré spolu tvoria základ pre  excelentný výkon tímu

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom kurzu, napíšte nám.

LEKTORI:

Ľubica Šebestová

Ľubica je Managing Director ADDA Consultants. Má vyštudovanú psychológiu, je skúsená konzultantka a lektorka. Pracuje s lídrami na Slovensku aj v zahraničí. Venuje sa identifikácii talentov a individuálneho potenciálu, rozvoju líderstva a budovaniu silných tímov. Je presvedčená, že angažovaní ľudia sú najcennejším aktívom všetkých spoločností, ktorých cieľ je budovať udržateľnosť v podnikaní.

Dáša Spillerová

Dáša je psychologička a medzinárodne certifikovaná koučka pre individuálny a tímový koučing. Zameriava sa na rozvoj sebapoznania a uplatnenie jedinečnosti individuálneho potenciálu. Venuje sa predovšetkým témam ako je rozvoj emocionálnej gramotnosti a vytváranie psychologicky bezpečného prostredia. Zároveň je skúseným tímovým koučom, svojou vnímavosťou na skupinovú dynamiku pomáha tímom zlepšovať spoluprácu a rásť.

Eva Zavacká

Eva má viac ako 15 ročné skúsenosti na manažérskych a globálnych HR pozíciách v dynamickom prostredí technologickej spoločnosti. Je psychologička a do rozvoja ľudí prináša unikátnu kombináciu manažérskych skúseností z firemného prostredia a odborných poznatkov. Je certifikovaným koučom a okrem rozvoja líderských zručností sa venuje všímavosti (mindfulness) a jej uplatňovaniu pri redukcii stresu a posilňovaní mentálneho zdravia.

Prihláste sa

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.